باشگاه پژوهشگران جوان برگزار می کند: بازدید از شرکت ایران خودرو

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ کد : ۵۶۹ اخبار دانشگاه
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار می کند: بازدید از شرکت ایران خودرو
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار می کند: بازدید از شرکت ایران خودرو