مدیریت امور ورزش با حضور استادان،کارکنان و دانشجویان گرامی پیاده روی بزرگ دانشگاهیان را برگزار می کند

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۵ کد : ۵۷۷ اخبار دانشگاه
مدیریت امور ورزش با حضور استادان،کارکنان و دانشجویان گرامی پیاده روی بزرگ دانشگاهیان را برگزار می کند
مدیریت امور ورزش با حضور استادان،کارکنان و دانشجویان گرامی پیاده روی بزرگ دانشگاهیان را برگزار می کند