در آخرین به روز رسانی پایگاه تامسون رویترز دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تولید علم در بین دانشگاه های جهان 22 رتبه ارتقا یافت

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۶ کد : ۶۰۷ اطلاعیه ها
در آخرین به روز رسانی پایگاه تامسون رویترز دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تولید علم در بین دانشگاه های جهان 22 رتبه ارتقا یافت
در آخرین به روز رسانی پایگاه تامسون رویترز دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تولید علم در بین دانشگاه های جهان 22 رتبه ارتقا یافت

در آخرین به روز رسانی پایگاه تامسون رویترز دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تولید علم در بین دانشگاه های جهان ۲۲ رتبه ارتقا یافت