شروع کلاس های ماه مبارک رمضان ویژه اساتید وکارکنان وکتاب تفسیر سوره حجرات

شروع کلاس های ماه مبارک رمضان ویژه اساتید وکارکنان وکتاب تفسیر سوره حجرات

۲۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۸:۳۹ کد : ۸۴۵ اخبار دانشگاه
شروع کلاس های ماه مبارک رمضان ویژه اساتید وکارکنان وکتاب تفسیر سوره حجرات
شروع کلاس های ماه مبارک رمضان ویژه اساتید وکارکنان وکتاب تفسیر سوره حجرات

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه اساتید وکارکنان محترم دانشگاه

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان (بقره /۱۸۵)

رمضان، بهار قرآن کریم وجلوه رحمت ومهربانی آفریدگار وهستی است که ایمان آورندگان را به صیام وقیام وانس با قرآن فرا خوانده است تا در میهمانی جبروتیان وکروبیان عالم قدس حضور یابند کارگاه آموزشی اشنایی با تفسیر سوره حجرات از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۹ لغایت ۳۱/۳/۹۵ از ساعت ۳۰/۸ تا ۱۲ ساعت سالن شهید مفتح ویژه اساتید واز تاریخ ۹۵/۰۳/۲۹ لغایت آخر ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۵ لغایت ۳۰/ ۱۶و یژه کارکنان ۶ هم زمان در سالنهای شهید مطهری، باهنر، مفتح وسالن دانشکده کشاورزی طبق سنوات گذشته برگزار خواهد شد. کلیه شرکت کنندگان در طرح می بایست در آزمون پایان دوره شرکت نمایند.

مزایای طرح ۱- به کلیه شرکت کنندگان در کلاس ها (کارکنان) که بیش از ۲ جلسه غیبت نداشته باشند به مدت ۳۲ ساعت گواهی ضمن خدمت ارائه خواهد شد .۲- به نفرات اول تا سوم آزمون پایان دوره این طرح به تفکیک خواهر وبرادر جوایز نفیسی اهداء خواهد شد. ۳- به اساتید وکارکنانی که قادر به حفظ کل سوره شوند پس از آزمون حفظ جوایزی تقدیم خواهد شد.

تفسیر سوره مبارک حجرات

حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی – کانون قرآن وعترت

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ۹:۱۴