مهندس مهدی ملایی به عنوان عامل خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز منصوب و معارفه شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۲۰:۳۱ کد : ۹۸ اخبار دانشگاه
مهندس مهدی ملایی به عنوان عامل خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز منصوب و معارفه شد
مهندس مهدی ملایی به عنوان عامل خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز منصوب و معارفه شد

مهندس مهدی ملایی به عنوان عامل خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز منصوب و معارفه شد.