آرشیو اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز لوح تقدیرهفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز لوح تقدیرهفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، در پایان هفته پژوهش از دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اهدای لوحی از سوی معاونت پژوهش و فناوری، ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر شد.

ادامه مطلب

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز لوح تقدیرهفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، در پایان هفته پژوهش از دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اهدای لوحی از سوی معاونت پژوهش و فناوری، ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر شد.

ادامه مطلب