اخبار دانشگاه - آرشیو

طبق نظر مقام معظم رهبری باید در تمام فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و تجاری به مسائل فرهنگی توجهی ویژه داشته باشیم و هر طرح و برنامه ای می بایست دارای یک پیوست فرهنگی هم باشد

طبق نظر مقام معظم رهبری باید در تمام فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و تجاری به مسائل فرهنگی توجهی ویژه داشته باشیم و هر طرح و برنامه ای می بایست دارای یک پیوست فرهنگی هم باشد

طبق نظر مقام معظم رهبری باید در تمام فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و تجاری به مسائل فرهنگی توجهی ویژه داشته باشیم و هر طرح و برنامه ای می بایست دارای یک پیوست فرهنگی هم باشد

ادامه مطلب
همزمان با پنجمین جشنواره ملی مخترعان ، هفتمین جشنواره رویش بنیادهای نخبگان دو استان تهران و البرز در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار می شود

همزمان با پنجمین جشنواره ملی مخترعان ، هفتمین جشنواره رویش بنیادهای نخبگان دو استان تهران و البرز در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار می شود

همزمان با پنجمین جشنواره ملی مخترعان ، هفتمین جشنواره رویش بنیادهای نخبگان دو استان تهران و البرز در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار می شود

ادامه مطلب
در مراسم تجلیل از پژوهشگران بر‌تر واحد کرج ، دکتر میرزا: راه خروج از اقتصاد تک‌محصولی توجه به تحقیق در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است

در مراسم تجلیل از پژوهشگران بر‌تر واحد کرج ، دکتر میرزا: راه خروج از اقتصاد تک‌محصولی توجه به تحقیق در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است

در مراسم تجلیل از پژوهشگران بر‌تر واحد کرج ، دکتر میرزا: راه خروج از اقتصاد تک‌محصولی توجه به تحقیق در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است

ادامه مطلب
در پی عقد دو تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود

در پی عقد دو تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود

در پی عقد دو تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود

ادامه مطلب