اخبار دانشگاه - آرشیو

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز: اگر روابط عمومی تقویت شود و به درستی کار کند، حق تمامی بخش های فرهنگی و اجرایی ادا می شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز: اگر روابط عمومی تقویت شود و به درستی کار کند، حق تمامی بخش های فرهنگی و اجرایی ادا می شود

ادامه مطلب
با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز  مدیرکل امور تشکل های سیاسی و اسلامی دانشجویان و اساتید استان البرز معارفه شد

با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز مدیرکل امور تشکل های سیاسی و اسلامی دانشجویان و اساتید استان البرز معارفه شد

با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و استان البرز مدیرکل امور تشکل های سیاسی و اسلامی دانشجویان و اساتید استان البرز معارفه شد

ادامه مطلب
فرمانده بسیج کارکنان دانشگاههای کشور در جمع بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت : شهید حسن تهرانی مقدم با همین تفکر بسیجی توانست کشور را به این توانایی و باور برساند که ما می توانیم.

فرمانده بسیج کارکنان دانشگاههای کشور در جمع بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت : شهید حسن تهرانی مقدم با همین تفکر بسیجی توانست کشور را به این توانایی و باور برساند که ما می توانیم.

فرمانده بسیج کارکنان دانشگاههای کشور در جمع بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت : شهید حسن تهرانی مقدم با همین تفکر بسیجی توانست کشور را به این توانایی و باور برساند که ما می توانیم.

ادامه مطلب
دکتر میرزا : در طول 36 سال عمر پر برکت بسیج ، کشور امروز در اوج عزت ، سربلندی ، اقتدار ، خودباوری و اثر گذاری در سطح معادلات بین المللی قرار گرفته است.

دکتر میرزا : در طول 36 سال عمر پر برکت بسیج ، کشور امروز در اوج عزت ، سربلندی ، اقتدار ، خودباوری و اثر گذاری در سطح معادلات بین المللی قرار گرفته است.

دکتر میرزا : در طول 36 سال عمر پر برکت بسیج ، کشور امروز در اوج عزت ، سربلندی ، اقتدار ، خودباوری و اثر گذاری در سطح معادلات بین المللی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
دکتر حسن شوندی مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: اولین اولویت دانشجویان شاهد وایثارگر می بایست ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی خودشان باشد

دکتر حسن شوندی مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: اولین اولویت دانشجویان شاهد وایثارگر می بایست ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی خودشان باشد

دکتر حسن شوندی مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: اولین اولویت دانشجویان شاهد وایثارگر می بایست ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی خودشان باشد

ادامه مطلب