اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر

با عنایت به راه اندازی بخش ایثارگران در سامانه ساجد به آدرس http://sajed.iau.orj و لزوم ثبت یا اصلاح اطلاعات کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر خواهشمند است نهایتا تا تاریخ ۹۸/۳/۲۲ به سامانه مراجعه و مطابق دستورالعمل پیوست ثبت نام نمایند. شماره تماس کارشناس مرکز : ۴۷۹۱۶۰۳۴- ۰۲۱

ادامه مطلب