اخبار دانشگاه

موضوعات و جوایز شرکت در بیست و چهارمین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت

موضوعات و جوایز شرکت در بیست و چهارمین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن وعترت

مهلت ارسال آثار: پایان خرداد ماه ۹۸ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۳۴۱۸۲۳۵۶-۳۴۱۸۲۴۱۳-۳۴۱۸۲۲۶۹ شماره همراه ۰۹۳۵۲۳۸۲۶۴۵ تماس حاصل نمایند. معاونت دانشجویی وفرهنگی

ادامه مطلب