اطلاعیه ها

دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فاتح قله دماوند شد جدید

یاسمین سادات موسوی زاده دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توانست طی ۲ روز قله دماوند را فتح نماید.

ادامه مطلب
دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید استان البرز با همکاری نهاد رهبری دانشگاه ازاد کرج برگزار می کند.

مدرسه تعالی زن و خانواده ایرانی: سلسله نشست های تخصصی دانشگاه اسلامی جدید

ادامه مطلب