اطلاعیه ها

تلاش اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در صیانت از منافع این دانشگاه به ثمر نشست
با صدور حکم قضایی تحویل اراضی به واحد کرج

تلاش اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در صیانت از منافع این دانشگاه به ثمر نشست

اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با پیگیری های مستمر توانست حکم قضایی بازپس گیری اراضی ۵۰ هکتاری باغستان و ۵ هزار متری زمین درمانگاه واحد کرج را اخذ نماید.

ادامه مطلب
همزمان با روز روابط عمومی و ارتباطات

تقدیر از کارکنان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات؛ دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج از کارکنان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر کرد

ادامه مطلب