اطلاعیه ها

از کتاب دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رونمایی شد

از کتاب دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در حاشیه افتتاح دفتر کانون دانشجویی ایثار که با حضور دکتر علیرضا رحیمی معاون دانشجویی و فرهنگی واحد کرج، دکتر رضا عزتی معاون پژوهش و فناوری واحد کرج، علی بختیار مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد استان البرز، معصومه اکبری مدیر امور شاهد و ایثارگر واحد کرج و جمعی از اساتید مشاور دانشجویان امور شاهد و ایثارگر واحد کرج از کتاب دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با نام مهارت های کاربردی زندگی دانشجویی رونمایی شد.

ادامه مطلب