اطلاعیه ها

در روزهای پایانی سال ۹۵ از کارکنان بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر شد

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ از سی سال تلاش و خدمت ۳۷ نفر ازکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در این سال به درجه بازنشستگی نائل شدند، در حضور دکتر حبیبی معاون اداری و مالی کرج ،تقدیر به عمل آمد

ادامه مطلب