اطلاعیه ها

مبادله استاد، دانشجو و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آکادمی علوم چین با تاکید بر مطالعات تغییرات اقلیمی و زمین شناسی

مبادله استاد، دانشجو و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آکادمی علوم چین با تاکید بر مطالعات تغییرات اقلیمی و زمین شناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هیأت چینی از آکادمی تحقیقاتی علوم فلات تبت از امکانات، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بازدید کردند.

ادامه مطلب