اطلاعیه ها

در سلسه نشست های بصیرتی

حضور در انتخابات یک تکلیف عقلی است قبل از اینکه تکلیف شرعی باشد

طی مراسمی با حضور دکتر محمد حسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج سلسه نشست های بصیرتی حوزه حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

ادامه مطلب