اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی واحد کرج:

بسیج بازوی توانمند فرهنگی و علمی دانشگاه است

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان البرز، دکتر حسن شوندی معاون دانشجویی فرهنگی واحد کرج، مرتضی هاشمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز و جمعی از مسئولین دانشگاهی و بسیج استان در سالن شورای واحد کرج برگزار شد.

ادامه مطلب