اعضای هیات علمی

اطلاعیه کلاس های مجازی (آنلاین)

استاد ارجمند خواهشمند است به ازای هر درس اطلاعات فرم ذیل به صورت جداگانه ارسال گردد.

نمونه فرم تکمیل شده

 

نکته در زمان تکمیل فرم برگزاری کلاس:

 در صورتیکه کلاس جبرانی بدون حضور دانشجو برگزار می شود در فیلد تعداد دانشجو عدد صفر وارد نشود.  می توانند جلوی این فیلد بنویسند (ندارد ) که فرم بدون مشکل ثبت شود.