دانشگاه های آزاد اسلامی

نام واحد

آدرس اینترنتی

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

www.iauabadan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

http://iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

https://iauashkezar.ac.ir/fa/

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

http://iauamol.ac.ir/persian

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

http://abarkouhiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

http://abhariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

http://www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

http://iauard.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

http://iauardakan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

http://iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

http://www.iaurmia.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

http://www.iauest.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

http://iiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

http://iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

http://iau.ae

دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک

http://iauandimeshk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

http://www.iau-ahar.ac.ir/ahar/

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

http://www.izehiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

http://ilam-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بابل

http://baboliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بافت

http://iaubaft.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

http://bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

http://bardsiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

http://bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آباده

http://www.iauabadeh.ac.ir/Main

دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه

http://www.iaubl.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

http://iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

http://iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

http://www.iaubir.ac.ir/Main

دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

http://www.behiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

http://piau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان

http://iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

http://tiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

http://iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

http://iautb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

http://iau-tnb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

http://iauet.ac.ir/fa

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

http://iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

http://azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

http://iauji.ac.ir/FA/

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

http://www.jia.ac.ir/fa/main/default

دانشگاه آزاد اسلامی خمین

http://iaukhomein.ac.ir/fa

دانشگاه آزاد اسلامی خوی

http://iaukhoy.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

http://damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

http://iaud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی

http://www.dentaliau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

http://iaurasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

http://riau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

http://iaurafsanjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

http://iauzabol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

http://iauzah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

http://azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساری

http://iausari.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

http://iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

http://iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

http://iausarv.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

http://semnaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

http://iausdj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه

http://iausk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

http://iau-shoushtar.ac.ir/fa

دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

http://iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

http://iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

http://iaushk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

http://iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

http://www.qodsiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

http://www.qodsiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

http://iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی طبس

http://iau-tabas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

http://new.khuisf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

http://fa.iaups.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول

http://aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

http://iau-farahan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

http://ferdowsiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

http://iaufala.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

http://iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

http://iaufb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

http://qiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

http://iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

http://iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

http://iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

http://iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

http://gorganiau.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

http://iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

http://iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

http://iaulamerd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

http://iau-lahijan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

http://mahshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

http://mau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی

http://iauec.com

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

http://iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرند

http://marandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

http://mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

http://mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

http://iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

http://iau-malayer.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

http://iaumis.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب

http:/iaum.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

http://www.m-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نایین

http://naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

http://iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

http://natanziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نکا

http://iauneka.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

http://iauneyriz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

http://iau-neyshabur.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

http://iauvaramin.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

http://iauh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

http://iauyasooj.ac.ir