نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان البرز - اعلام غرفه های رزرو شده

 

  غرفه های رزرو شده سالن های نمایشگاه  

(به روز رسانی: 98/09/13  ساعت:  11:00 )

سالن A

 

سالن B

 

روال رزرو غرفه های نمایشگاه

موقعیت غرفه ها در سالن شماره 1:

 

موقعیت غرفه ها در سالن شماره 2:

 

نقشه دسترسی به سالن های نمایشگاه: