لینک های ویژه ثبت نام اینترنتی

ورود به صفحه اول وب سایت فارسی راهنمای ثبت نام و پرداخت اینترنتی شهریه

دانشجویان گرامی؛

 جهت ورود به صفحه اصلی ثبت نام و انتخاب واحد می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 http://www.edu.kiau.ac.ir

 

 http://www.kiau.ac.ir

 

 http://www.iaukb.ir  

 

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیک info@kiau.ac.ir ارسال نمائید.