1- آدرس پست الکترونیکی: a – zakeri @ kiau.ac.ir

  2 - مشخصات فردی استاد

نام :  احمد

 نام خانوادگی : ذاکري

 3 - دانشگاه محل تحصیل :

 دکتری :  آزاد تهران

  فوق لیسانس : تهران

  لیسانس : تهران

  عنوان پایان نامه دکتری : حکمت علمي در شاهنامه

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : فقر و فنا در تصوف

  4 - تجربه و مکان تدریس :

 (دراین ستون دروسی که تابه حال تدریس نموده اید و دانشگاههای محل تدریس را ذکرنمایید.)

 • دانشگاههاي وابسته به دانشگاه تهران و دانشگاههاي آزاد اسلامي تهران و کرج دروس : فارسي عمومي و دروس اختصاصي ادبيات فارسي مانند : متون نظم و نثر – انواع ادبي – سبک شناسي – تحقيق در دستور زبان فارسي – عروض و قافيه – معاني بيان

 5 - عضویت درمجامع علمی بین المللی:

 • انجمن زبان و ادب فارسي ايران

 • انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي هندوستان 

6 - مقاطع و دروس تدریس شده ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)

 • در مقطع کارشناسي دروس : متون نظم و نثر – انواع ادبي – سبک شناسي – دستور زبان فارسي – عروض و قافيه – بيان در مقطع کارشناسي ارشد دروس : شاهنامه فردوسي – تحقيق در دستور زبان فارسي

 7 - فهرست کارهای چاپ شده

عنوان کتاب - تعداد صفحات - نام ناشر- سال چاپ - شهر محل چاپ

 • زبان و ادب فارسي (1) – دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – 1368 – کرج

 • زبان و ادب فارسي و آيين نگارش – دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – 1370 تا حال – کرج مشترک

 • زبان و ادب فارسي عمومي – انتشارات سرافراز – 1373 – کرج

 • مجموعه سوالات کنکور کارشناسي ارشد همراه با پاسخ خاي تستي و تشريحي در دو جلد – حدود هزار صفحه – انتشارات کتابخانه فرهنگ – سال 1383 – تهران

عنوان مقاله - عنوان کارپژوهشی، عنوان سخنرانی - نام مجله علمی - سال چاپ - از صفحه تا صفحه

 • خواجه و خاندان رسالت – ماهنامه رشد – شماره 27 – تهران 1370

 • ريشه يابي سبک هندي در شعر نظامي – روزنامه اسلام – شاره 166 تهران 1370

 • سبک شعر نويسي فارسي – روزنامه اسلام – در سه شماره 505 ، 511 ، 517 تهران 1371

 • دين و مذهب در شاهنامه فردوسي – ماهنامه شباب – شماره 1 تهران 1371

 • سبک نويسندگي جلال آل احمد – ماهنامه کلمه – شماره 6 تهران 1372

 • نظم من خاصيتي دارد عجب – کيهان فرهنگي – شماره 125 – تهران 1374

 • ويژگيهاي ادبيات تعليقي – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي کرج – شماره 1 تهران – 1374

 • پاره اي ويژگيهاي منطق الطير عطار – مجموعه مقالات کنگره عطار – انتشارات آيات 1374

 • مفاخر در ديوان فروغي بسطامي – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي کرج – شماره 2 و 3 – 1375

 • تهاجم فرهنگي و هنر – نهاد مقام عظماي ولايت – دانشگاه اصفهان 1375

 • نقد آثار جلال آل احمد – کتاب نقد داستانهاي کوتاه جلال – نشريه بنياد تهران – 1376

 • سبک آذربايجاني در شعر فارسي – کيهان فرهنگي – شماره 133 تهران 1376

 • ضرب المثل زبان استعاره و کنايه – روزنامه صبح خانواده شماره 128 تهران 1377

 • ويژگيهاي سبکي حزي لاهيجاني – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره 6- 1377

 • اخلاق و نظم اجتماعي – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره ... 1379

 • تاثير تکنولوژي مدرن بر فرهنگهاي سنتي – نشريه علمي دانشگاه فروسي مشهد – 1379

 • سيرو سياحت در اسلام – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره 8 – 1380

 • تاثير تکنولوژي مدرن بر فرهنگهاي سنتي – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره 9 – 1380

 • حافظ و خيام – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره 10 – 1381

 • سبک شناسي شاه نعمت الله ولي – نشريه علمي دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج – شماره 11 – 1381

 • سبک آذربايجاني در شعر فارسي – مجموعه مقالات کنگره سبک آذربايجاني دانشگاه اروميه – 1382

 • حافظ و خيام – نشريه علمي پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران – 1383

 • سيرو سياحت در تمدن اسلامي – نشريه علمي پژوهشي فصلنامه پژوهشي ديني تهران – 1383

 • هنر مقدس در ادب فارسي -  نشريه علمي پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز – 1384

 • مقياسهاي شاعرانه و سبک هندي – نشريه علمي پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز 1384

 • « نام بيدل دهلوي و مقياس هاي شاعرانه » که در مجله نفوذ فرهنگ و زبان و ادب فارسي در دانشگاه عليگره هندوستان به چاپ رسيده است

 • « سبک نويسندگي حمدالله مستوفي » ارائه شده در همايش واحد تاکستان قزوين سال 1386

 • موسیقی شعربیدل دهلوی،مجله علمی و تحقیقاتی زبان و ادب فارسی بیاض سال 26 شماره 1و 2 انجمن فارسی دهلی-هند سال 2006

سخنراني

 • « عناصر تخيل در شعر » سالن شهيد باهنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج 85/9/15

 • « مصلح مهربان ، سعدي » سالن کوثر فرمانداري و شهرداري کرج

 • سلمان ساوجي ، برنامه چکاوک ، صدا و سيما ، شبکه 5 تهران 1385

 • حافظ ( راديو کرج ) 1386

 • بررسي ادبيات فارسي صدا و سيماي تهران  1385

عنوان طرح پژوهشی ، نوع پروژه - محل اجرا - سال اجرا

 •  کتاب نامه صائب تبريزي ( طرح پژوهشي پايان يافته )

 • بيدل دهلوي و مقياس هاي شاعرانه ، مجله نفوذ فرهنگ و زبان و ادب فارسي در هند به چاپ رسيده است

  8 - مهارتها

 •  مقاله نويسي – شعر