1- آدرس پست الکترونیکی:a-r-rahimi@hatmail.com

  2 - مشخصات فردی استاد

نام :   عليرضا  

 نام خانوادگی : رحيمي

 3 - دانشگاه محل تحصیل :

دکتری : دكتري تربيت بدني وعلوم ورزشي باگرايش فيزيولوژي ورزش (Ph.D) ازدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات ـ فارغ التحصيل سال 1376

فوق لیسانس : تربيت بدني و علوم ورزشي

لیسانس : تربيت بدني و علوم ورزشي

عنوان پایان نامه دکتری : تاثير تمرين كاهش اكسيژن " هيپوكسي" بر برخي از شاخص هاي زيست شيميايي خون شناگران نوجوان پسر.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : كاربرد يك دستگاه مكانيكي ويژه جهت اندازه گيري و بررسي توان شناگران سرعتي در چهار شنا در دو گروه منتخب.

 

  4 - تجربه و مکان تدریس :

 (دراین ستون دروسی که تابه حال تدریس نموده اید و دانشگاههای محل تدریس را ذکرنمایید.)

 • فيزيولوژي ورزش. حركت شناسي . آناتومي انسان . علم تمرين. بسكتبال. شنا . زبان تخصصي.روش هاي تحقيق در تربيت بدني.

 تجارب كاري :

 • عضوهيات علمي تمام وقت واستاديار دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج از سال 1371 تا 1385 ( ادامه دارد)

 • سرپرست امورپژوهشي دانشكده از سال 1372 تا 1377

 • رييس دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي از سال 1377 تا بهمن 1383

 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از بهمن 1383 و تا بهمن 1386

 • عضوهيات علمي نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج درسال 1379ـ دريافت لوح تقدير از جناب آقاي دكتر جاسبي(16/3/1380)

 • استاديار نمونه كشور دردانشگاه آزاد اسلامي ـ درسال 1380 ـ دريافت لوح تقدير از جناب آقاي دكتر جاسبي ( 7/7/1380)

 • مديرنمونه كشور دردانشگاه آزاد اسلامي ـ درسال1380 ـ دريافت لوح تقدير ازجناب آقاي   دكتر جاسبي ( خرداد 1380)

 • استاد يار نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در سال 1382-دريافت لوح تقدير از جناب آقاي دكتر رامين حاجي خاني(ارديبهشت 1383)

 • استاد يار نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در سال 1384-دريافت لوح تقدير از جناب آقاي دكتر رامين حاجي خاني(ارديبهشت1385)

 • مدرس دروس فيزيولوژي ورزش،حركت شناسي ورزشي،آناتومي انسان،علم تمرين، بسكتبال وشنا درمقطع كارشناسي وفيزيولوژي ورزش ،آناتومي وروش هاي تحقيق درتربيت بدني درمقطع كارشناسي ارشد.

 • داراي مدرك بين المللي مربيگري شنا،ومربيگري درجه 3 بسكتبال،دووميداني،ژيمناستيك وآمادگي جسماني

 • عضوانجمن علوم ورزشي آسياـ كره جنوبي ـ سال عضويت2000 ميلادي

 • عضوكميته آموزش فدراسيون شنا،شيرجه وواترپلوي جمهوري اسلامي ايران ـ ازسال 1380 (ادامه دارد)

 • عضوهيات اجرايي كنفدراسيون شناآسيا واعزام به مسابقات آسيايي2002 ـ بوسان ـ كره جنوبي

 • عضوشوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج از سال 1377 تا 1384

 • عضوشوراي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج از سال 1377  تا 1386

 • عضوشوراي پژوهشكده تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 و ادامه دارد

 • رییس کمیته تشریفات دانشگاه آزاد اسلامی کرج طی ابلاغ ریاست واحد كرج در سال 1384 تا 1386

 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1383 و تا 1386

 • عضو گروه علمی تخصصی رشته تربیت بدنی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی طی ابلاغ معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بمدت 2 سال (از 13/2/1384)

 • رييس كميته انضباطي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1383 تا 1386

 • عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی استادان واحد کرج طی ابلاغ از ریاست محترم واحد کرج – 11/8/1384 و ادامه دارد.

 • معاون دانشجویی نمونه در سال 1385 و دریافت لوح تقدیر از ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در سومین همایش سراسری سازمان دانشجویی وآموزشی – تهران واحد علوم تحقیقات – 30/9/85

 • عضو كميته علمي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران.از 26 /3/86  به مدت دو سال.

 5 - عضویت درمجامع علمی بین المللی:                   

 • عضوهيات اجرايي كنفدراسيون شناآسيا واعزام به مسابقات آسيايي2002 ـ بوسان ـ كره جنوبي.

 • عضوانجمن علوم ورزشي آسيا ـ كره جنوبي ـ سال عضويت2000 ميلادي 

6 - مقاطع و دروس تدریس شده ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)

 • مدرس دروس فيزيولوژي ورزش،حركت شناسي ورزشي،آناتومي انسان،علم تمرين، بسكتبال وشنا درمقطع كارشناسي.

 • فيزيولوژي ورزش ،آناتومي وروش هاي تحقيق درتربيت بدني درمقطع كارشناسي ارشد.

 7 - فهرست کارهای چاپ شده

عنوان کتاب - تعداد صفحات - نام ناشر- سال چاپ - شهر محل چاپ

 كتب وجزوات:

 • مترجم كتاب: ورزش براي بيماران سرطاني ـ ناشر آرين ويژه ـ سال1378

 • مولف كتاب : فيزيولوژي تمرين،راهنماي تجويزفعاليت بدني ـ ناشر آرين ويژه ـ سال 1380

 • مولف كتاب : ورزش براي سالمندان ـ ناشر آرين ويژه ـ سال 1382

 • مولف كتاب :اصول كاربردي آمادگي جسماني وعلم تمرين ـ ناشر عابدـ سال 1382

 • مترجم كتاب : اطلس رنگي آسيب درورزش ـ ناشر-فر دانش پژوهان  ـ سال 1382

 • جزوه درسي علم تمرين

 • جزوه درسی مهارت هاي اساسي دربسكتبال

 • جزوه درسی مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی

 • ارایه کتاب  :ارزیابی آمادگی قلبی-تنفسی با استفاده از تست های ورزشی .به معاونت پزوهش واحد کرج جهت چاپ .

 

 

 

عنوان مقاله - عنوان کارپژوهشی، عنوان سخنرانی - نام مجله علمی - سال چاپ - از صفحه تا صفحه

سخنراني ها:

 

 • پذيرش مقاله دركنگره اولين دوره مسابقات غرب آسيا به صورت سخنراني ـ ايران ـ تهران ـ  (26و27 آبان 1376)

 • پذيرش مقاله دركنگره بين المللي پزشكي ورزشي به صورت سخنراني ـ ايران) شيراز – ( 10 اسفند 1379)-

 • پذيرش مقاله دركنگره بين المللي علم وطب در ورزش به صورت پوسترـاستراليا- ملبورن ـ (آبان 1381ـ   OCT2004

 • پذيرش مقاله درچهارمين كنگره بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي به صورت پوسترـ ايران ـ تهران ـ (28 تا 30 بهمن 1382 )

 • پذيرش مقاله دردومين كنگره بين المللي فاكتـورهاي تعيين كننده كارايي درتمرينات شـنا به صورت سخنراني ـ لهستان ـ وركلو  ـ(ارديبهشت1383)                                                                                                                                                                                                                  May 19-21 2004

 • پذيرش مقاله در كنگره بين المللي المپيك 2004 آتن-به صورت سخنراني(15تا 20 مرداد1382-6-11 AUGUST2004                                         

 • پذيدش مقاله در كنگره بين المللي ورزش همگاني به صورت پوستر(21 تا 24 آبان 1383-11-14 November (2004-Italy.Rome

 • پذيرش مقاله درهمایش نهضت تولید علموجنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی  به صورت سخنراني-17/10/1383-واحد کرج

 • پذيرش مقاله دردومين كنگره بين المللي ورزش و سلامتی-روسیه – سنپترزبورگ -21-23 آوریل 2005 به صورت سخنرانی

 • پذيرش مقاله درهشتمین كنگره فدراسیون پزشکی-ورزشی آسیا-10-13 می 2005-توکیو-

 • پذیرش مقاله درکنفرانس بین المللی کشور کانادا(ادمونتون)10-13 آگوست 2005 به صورت سخنرانی.

 • پذیرش مقاله درکنفرانس بین المللی  فیزیولوزی تمرین وآمادگی - کشور تایوان -21-16 دسامبر 2005 به صورت پوستر.

 • پذیرش مقاله در اولین همایش حجاب پوشش و آراستگی-24 آبان 1384-به صورت پوستر-واحد کرج5-8-july2006

 • پذیرش مقاله در کنگره بین المللی علوم ورزشی – کشور فنلاند – بصورت پوستر- 14 تا 17 تیر 1385

 • پذیرش مقــاله در کنگره بین المللی فعالیت بدنی و موفقیــت سالمندان – کشــور آلمان- دانشگاه کلن بصورت سخنرانی – 23 تا 25 شهریور 1385 (14-16 Septemver 2006)

 • پذیرش مقاله در نهمین کنگره جهانی اوقات فراغت – کشور چین ( هانگ زو) 23 تا 29 مهر 85 ( 15 تا 20 اکتبر 2006)

 • پذیرش مقاله در کنگره بین المللی طب و علم ورزش – کشور فنلاند ( هلسینکی) 18 تا 21 آبان 85 ( 9 تا 12 نوامبر 2006)

 • پذیرش مقاله در کنگره روز جهانی دیابت بصورت سخنرانی- عنوان مقاله ورزش و دیابت – 24 آبان 85 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • تاثیر مصرف یک دوره کوتاه مدت مکمل کراتین بر برخی از عملکردهای هوازی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر.

 • ( به صورت پوستر). کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی. : تهران. 2/12/85.

 • روشهای رفع خستگی و استرس از طریق ورزش. ارائه سخنرانی برای چهار ناحیه  آموزش و پرورش کرج. 16/12/85.

 • تاثیر استفاده از سونا( خشک و بخار) و حوضچه آب سرد بر فشار خون ( سیستولیک و دیاستولیک) و ضربان مردان جوان ورزشکار ( به صورت پوستر) کنگره بین المللی مسابقات دانشجویان جهان  . 12-9 اگوست2007: 2(1-18 مرداد ماه 1386). :  تایلند . بانکوک.

 • بررسی و مقایسه میزان افسردگی قهرمانان ملی بازنشسته رشته های ورزشی فوتبال و وزنه برداری(1379-1370). اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام) 11 اردیبهشت 1386, ایران تهران(.                                                                                                                                

 •  

 

مقالات چاپ شده درنشريات:

 

 • اثرات فوري وتاخيري دو ماراتون  بر چربي وليپوپروتئين زنان - ورزش دانشگاه انقلاب- ارديبهشت 1371- شماره هاي 74 و76 صفحات 28 تا 30 .

 • رمزموفقيت در بسكتبال با كاربرد علم بيومكانيك دانش ورزش- بهمن 1371- شماره 60- صفحه 16 تا 19 .

 • رمزموفقيت در بسكتبال باكاربرد علم بيومكانيك- دانش ورزش- دي 1371-شماره 59- صفحه 18تا 22.

 • رمزموفقيت درشناباكاربردعلم بيومكانيك- دانش ورزش - تير1372- شماره 67- صفحات 14تا15 .

 • رمزموفقيت درشنا باكاربردعلم بيومكانيك دانش ورزش مرداد1372-شماره66 صفحات 12تا13.

 • رمزموفقيت درشناباكاربرد علم بيومكانيك دانش ورزش مهر 1372- شماره 68 صفحات 12 تا 14.

 • اندازه گيري مسافت طي شده توسط بازيكنان بسكتبال- دانش ورزش شماره       -آذر 1372-صفحات

 • تاثير ورزش بركودكان دانش ورزش- مهر 1372-شماره 94- صفحات 38تا40.

 • اندازه گيري توان شناگران سرعتي دانش ورزش اسفند 1372-شماره 84-صفحات 44تا47.

 • اندازه گيري توان درهر ضربه شناگران سرعتي- دانش ورزش- خرداد 1372-شماره 85- صفحات 16تا 17.

 • صدمات شانه وزانودرشناگران- دانش ورزش- مرداد 1373- شماره 86- صفحات 16تا18.

 • تغذيه ورزشكاران- دانش ورزش- آذر1373-شماره 89-صفحات 18تا21.

 • نقش ويتامين هادرورزش-علوم ورزشي 1375- شماره اول- صفحات 11تا17.

 • تاثير ورزش برنوجوانان درحال رشد- ورزش دانشگاه انقلاب- ارديبهشت 1375- شماره 118- صفحه 5.

 • تغذيه وفعاليت بدني- علوم ورزشي- 1376- شماره 2 صفحات 42تا52.

 • اصول علمي تجويزتمرين- علوم ورزشي- 1376- شماره 2- صفحات 5تا18.

 • تاثيرتمرينات شنابرعملكردتارهاي عضلاني درانسان- ورزش دانشگاه انقلاب- اسفند1377- شماره 148- صفحات 30تا31.

 • گرفتگي عضلاني- علوم ورزشي- 1377- شماره 3- صفحات 9تا15.

 • ورزش براي سالمندان- علوم ورزشي- 1378- شماره 4- صفحات 7تا15.

 • تاثيرورزش بركودكان ونوجوانان- نشريه علوم ورزشي- شماره 5و6 پاييزوزمستان 79-صفحات 4تا12.

 • تغييرشكل هاي پا(پيگيري ودرمان)- نشريه علوم ورزشي- شماره 7- 1380- صفحات 4 تا 17.

 • تمرين هاي كنترل تنفس(هيپوكسي درشنا)- نشريه علوم ورزشي- شماره 8- 1381- صفحات 4تا 12.

 • تمرين ونيازهاي تغذيه اي- علم ورزش سلامتي- شماره 3 و 4- پاييزو زمستان1382 - صفحات 19تا21و20 تا 23.

 • تاثيراستفاده ازسونابرفشارخون وضربان قلب مردان جوان دانشگاهي و ورزشكار- علوم ورزشي- 1382- شماره 9 .                            

 • مصرف فسفات در ورزش هاي استقامتي-علم ورزش سلامتي-شماره 5-بهار 1383-صفحات 21 تا23.

 • شناسایی عوامل خطرزای سلامتی و تخمین طول عمر مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- علوم ورزشی – شماره 10-1384 صفحات 4 تا 10

 • مکمل کارنتین و ورزش های استقامتی – فصلنامه علمي آموزشي علم ، ورزش ، سلامتی پژوهشكده اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي - 1385

 • تاثیرگذاری علم ورزش در گسترش روابط میان ملل- علوم ورزشی- شماره 11 – 1385

 • آسم ناشی از ورزش – علوم ورزشی – شماره 11 – 1385

 • مقایسه تاثیر یک نوع برنامه تمرینی  منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهار سر ران – نشریه حرکت – شماره 23- بهار 84

 • تاثیر مصرف یک دوره کوتاه مدت مکمل کراتین بر برخی عملکردهای هوازی و بی هوازی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج –فصلنامه علوم ورزشي جهش-دانشگاه آزاد اسلامي-سال اول.شماره 1.بهار 86

 • نقش مكمل پيروات در ورزش هاي استقامتي-فصلنامه علمي آموزشي:علم ورزش سلامتي پژوهشكده اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي-شماره هاي 16 و17 زمستان 1385 و بهار 1386

 • مکمل سیترات سدیم و ورزش های استقامتی-فصل نامه علمی آموزشی:علم ورزش سلامتی پزوهشکده اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی-شماره 19 پاییز 1386

 • درد جلوی زانو فصلنامه علمی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی. : بهار . شماره10. 1386  

 

عنوان طرح پژوهشی ، نوع پروژه - محل اجرا - سال اجرا

 

تحقيقات:

 

 • كاربرد يك دستگاه مكانيكي ويژه جهت اندازه گيري وبررسي توان شناگران سرعتي درچهارشنا دردوگروه منتخب ( 1371 رساله كارشناسي ارشد)

 • اندازه گيري توان درهر ضربه دست وپاي شناگران در چهار شنا( 1371)

 • اندازه گيري مسافت طي شده توسط بازيكنان دربسكتبال (1372)

 • تاثير تمرين كاهش اكسيژن(هپيوكسي) بربرخي ازشاخص هاي زيست شيميايي خون شناگران نوجوان پسر (1376 رساله دكتري)

 • تاثيراستفاده ازروش كنترل تنفس بربرخي ازشاخص هاي بيوشيميايي خون مردان شناگر(1376)

 • تاثيراستفاده از سونا(خشك وبخار) برفشارخون (سيستوليك ودياستوليك) وضربان قلب مردان جوان دانشگاهي و ورزشكار( 1380)

 • شناسايي ميزان شيوع واريكوسل درمردان ورزشكار دررشته بدنسازي (1381)

 • شناسایی عوامل خطرزای سلامتی و تخمین طول عمر مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1379)

 • شناسایی عوامل خطرزای سلامتی و تخمین طول عمر کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(1382)

 • بررسی میزان  شیوع و علل کمردرد در رشته پرورش اندام .1386.

 • بررسی و مقایسه میزان اضطراب در معلولین مرد ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی و معلولین غیر ورزشکار .1386

 

راهنمايي پايان نامه :

 

 • مقايسه وبررسي  ميزان افسردگي دانشجويان پسرورزشكاررشته هاي گروهي وانفرادي بادانشجويان غيرورزشكاردانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج- كارشناسي ارشد-1382

 • بررسي انواع وميزان شيوع آسيب هاي ورزشي درمردان بسكتباليست نخبه كشور-كارشناسي ارشد1382

 • مقايسه تاثير يك نوع برنامه تمريني منتخب(در آب و خشكي)بر قدرت ايزومتريك عضله چهار سر ران دانشجويان پسر دانشگاه بوعلي همدان-كارشناسي ارشد-1382

 • بررسي ميزان شيوع آسيب هاي جسماني ورزشكاران نخبه واترپلو كشور-كارشناسي ارشد-1382

 • تعیین میزان آسیب های شایع در وزنه برداران نخبه کشور-1383

 • بررسی رابطه بین ترکیبات بدنی و حداکتر اکسیزن مصرفی و رکورد 200 متر شناگران مرد نخبه-1384

 • بررسی ارتباط برخی از اندازه های آنتروپومتریکی با توان بی هوازی کاراته کاهای زبده مرد سنین 25-20 سال استان اردبیل-1384

 • بررسی و مقایسع تغییرات فشار خون، ضربان قلب ، زمان عکس العمل و میزان قدرت عضلانی در دو گروه از ورزشکاران قدرتی و استقامتی در ارتفاع 2000، 3000 و 4000 متر-1385

 • تاثیر مصرف یک دوره کوتاه مدت مکمل کراتین بر برخی عملکردهای هوازی و بی هوازی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – 1385

 • شیوع هایپرمو بیلتی و ارتباط آن با ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام های تحتانی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان مراغه – 1385

 • مقايسه سه روش تمريني هم تنش هم طول و تركيبي بر شاخص هاي وضعيت بدني دختران دبيرستاني 14 تا 18 سال داراي پشت گرد-1385

 • بررسي شيوه هاي تمرينات بدنسازي بسكتبال از ديدگاه مربيان برگزيده مرد كشور و ارايه يك برنامه پيشنهادي-1385

 • مقايسه  تاثير يك جلسه  تمرين هوازي و بي هوازي و بازگشت به حالت اوليه بر هماچوري بازيكنان بسكتبال منتخب دختر و پسر شهر كرح- سال تحصيلي 1386

 • بررسي رابطه بين تركيبات بدن و ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اردبيل- 1386

 • بررسی شیوه های بدنسازی بسکتبال از دیدگاه مربیان بر گزیده مرد کشور و ارایه یک برنامه پیشنهادی-1386

 • 16..مقایسه تا ثیر روشهای تمرینی ایزومتریک ایزوتونیک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-1386

 • مقایسه یک جلسه تمرین هوازی بی هوازی و بازگشت به حالت اولیه بر هما چوری بازیکنان بسکتبال دختر و پسر منتخب شهر کرج-1386

 • بررسی میزان شیوع و برخی علل آسیب ها درمردان تکواندو کار نخبه کشور-1387

 • مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اصلی اندامهای فوقانی و تحتانی و ستون فقرات کشتی گیران آزاد کار و فرنگی کار لیگ برتر کشوردر سال 1385 و مقایسه  با نورم  استاندارد -1387

مشاوره پایان نامه:

 • مقایسه اثر تمرینات کشــشی از طریق گیرنـــده های عصبی – عضلانی ( PNF) روش ( SRHR- HR-CR) و روش کششی غیرفعال بر دامنه حرکتی مفصل ران دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – 1381.

 • مقایسه اثر تمرینات کشـــشی از طریق گیرنــده های عصبی – عضلانی ( PNF) روش ( SRHR- HR-CR) و روش کششی غیرفعال بر دامنه حرکتی مفصل ران دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – 1379.

 • تاثیر روش های گرم کردن فعال و غیر فعال بر رکورد منتخبی از شناگران دختر دانشگاه آزاد اسلامی – 1382

 • نظرسنجی از مربیان ایرانی و خارجی در خصوص برخی عوامل مهم استعدادیابی در تنیس روی میز-1383

 • توصیف میزان  شیوع وبرخی عوامل اثرگذار بر درد ساق پای دوندگان مرد

 • بررسی ارتباط ترکیبات بدنی و آستانه بی هوازی شمشیربازان مرد نخبه اسلحه سابر کشور – 1383

 • تاثیر همه نوع بازخورد حذفی، حذفی معکوس و به درخواست شاگرد و یادگیری مهارت شنا در دانشجویان دختر جوان مبتدی – 1384

 • مقایسه اثر دو شیوه آموزشی حس عمقی – کلامی و بریل- کلامی به اجرا و یادگیری شنای قورباغه در نابینایان – 1384

 • مقایسه توازن هوازی و بی هوازی، انعطاف پذیری و زمان عکس العمل بین کشتی گیران آزاد و فرنگی جوان استان مازندران- 1384

 • اثر مسابقات انتخابي تيم ملي اميد بر ميزان دفع برخي از پروتئينهاي ادراري، كراتينين، سديم و پتاسيم در مردان نخبه كاراته كا.-

 • 1386

 • اثر تداخل زمینه ای در تمرینات مشاهده ای در یاد گیری مهرت های بسکتبال-1386

 • تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر روی دامنه حرکتی مچ پا و استقامت عضلات ساق پا و اصلاح نا هنجازی در دانش آموزان دارای کف پای صاف(11-15 سال)-1386

 • مقایسه اثر بازیافت فعال و غیر فعال بر غلظت اینتر کولین و کراتین کیناز متعاقب یک وهله فعالیت شدید برون گرا در دختران تمرین کرده.1387

  8 - مهارتها

 • داراي مدرك بين المللي مربيگري شنا،ومربيگري درجه 3 بسكتبال،دووميداني،ژيمناستيك وآمادگي جسماني