1- آدرس پست الکترونیکی: farhadmaher@yahoo.com  

  2 - مشخصات فردی استاد

 نام : فرهاد

 نام خانوادگی :  ماهر

  تاریخ تولد : 1330

  محل تولد : ملایر

  وضعیت تاهل : متاهل

  شهر محل اقامت :  تهران

 

 3 - دانشگاه محل تحصیل :

 دکتری :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  فوق لیسانس :  آمریکا - MSU

  لیسانس :  تهران - دانشگاه تهران

  عنوان پایان نامه دکتری :  آثار معلولیت فرزند بر تعامل روانی - اجتماعی والدین

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :  رابطه بین خودشکوفایی و ارزشهای مذهبی

 

  4 - تجربه و مکان تدریس :

 (دراین ستون دروسی که تابه حال تدریس نموده اید و دانشگاههای محل تدریس را ذکرنمایید.) 

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • دانشگاه علامه طباطبایی

 5 - عضویت درمجامع علمی بین المللی:

 • ژاپن APO

6 - مقاطع و دروس تدریس شده ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)

 • مقطع کارشناسی دروس : آسیب شناسی روانی - پویایی گروه - روانشناسی اجتماعی.

 • مقطع کارشناسی ارشد دروس : هوش و استعداد تحصیلی - روانشناسی شخصیت - کودکان استثنایی - آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

 • مقطع دکترای دروس : رشد پیشرفته - زبان و تفکر - کودکان استثنایی.

 7 - فهرست کارهای چاپ شده

عنوان کتاب - تعداد صفحات - نام ناشر- سال چاپ - شهر محل چاپ

 • کودک عقب مانده ذهنی - نویسنده رابینسون و رابینسون - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات آستان قدس رضوی - چاپ پنجم - 1376.

 • طبقه بندی و اصطلاح شناسی در عقب ماندگی ذهنی ( AAMD ) - ترجمه فرهاد ماهر - معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی - 1368.

 • روانشناسی اجتماعی کاربردی ( ازکمب ) ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات آستان قدس رضوی - چاپ سوم .

 • رفتار درمانی بالینی - کلد فرید و دیوید سون - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات آستان قدس رضوی - چاپ دوم .

 • نظریه یادگیری اجتماعی باندورا - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات راهکشا - شیراز .

 • پویایی گروه - فرهاد ماهر - انتشارات بعثت - چاپ سوم .

 • کودکان استثنایی - هافمن و کالاهان - ترجمه فرهاد ماهرد- انتشارات رشد - چاپ دوم .

 • گروههای رویاروی - کارل راجرز - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات رشد - چاپ دوم .

 • روانشناسی شناختی سوسو - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات رشد - چاپ دوم .

 • رشد شناختی فلاول - ترجمه فرهاد ماهر - انتشارات رشد - تهران.

 • فرهنگ علوم اجتماعی - باهمکاری جمعی از مولفان - انتشارات مازیار - تهران .

 • فرهنگ اندیشه نو - با همکاری جمعی از نویسندگان - انتشارات مازیار - تهران .

 • مکتب های روان شناسی و نقد آن - با همکاری جمعی از نویسندگان - سمت - چاپ دوم .

 • فرهنگ شیوه های رفتار درمانی بلاک و هرسن - فرهاد ماهر - انتشارات رشد - 1379.

 • عقب ماندگی ذهنی - AAMR - انتشارات رشد - 1380.

 • اندازه گیری و تجزیه تحلیل بهره وری در بخش کشاورزی - یامادا - فرهاد ماهر و دیگران - موسسه پژهشها - 1377 .

 • فرهنگ واژگان کات - موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی - 1375.

 • ارتقاء بهداشت روانی - کیت تودور - ویرایش فرهاد ماهر - سازمان بهزیستی کشور - 1381.

 • نوجوانی - نوشته اشتین برگ - ترجمه فرهاد ماهر - سازمان ملی جوانان - 1382.

 • آسیب های روانی - نوشته فرهاد ماهر - ناشر دانشگاه آزاد اسلامی .

 • منابع انسانی ، جمعیت و اشتغال در بخش کشاورزی - موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1379.

 • ذهن در عمل - زیر چاپ .

 • روشها و راهبردها در آموزش و پرورش کودکان استثنایی - کله وچان - ترجمه فرهاد ماهر - نشر قوس - تهران .

 • عشایر و فرایند تحول - مرکز تحقیقات روستایی - 1367.

 • ارزشیابی ساختارهای کشاورزی و برنامه های اصلاحات ارضی - مرکز تحقیقات روستایی - 1363.

 • دهستانهای ایران آمار و مسائل برنامه ریزی - مرکز تحقیقات روستایی - 1363.

 • سخنی چند در باب عشایر - مرکز تحقیقات روستایی - 1363.

 • نقدی بر اهداف کمی توسعه کشاورزی - مرکز تحقیقات روستایی - 1362.

 • مهاجرت و توسعه روستایی - مرکز تحقیقات روستایی - 1366 .

 • مقالاتی در باب رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت - 1369.

 • سه مقاله در باره همکاریهای منطقه ای ( همکاری اقتصادی درپاسیفیک ) - مرکز تحقیقات روستایی - 1375.

 • بررسی مسائل کشاورزی استان لرستان - مرکز تحقیقات روستایی - 1371.

 • وضعیت و روند تغییرات نیروی انسانی ، اشتغال ، جمعیت و مهاجرت در بخش کشاورزی - مرکز تحقیقات روستایی - 1372.

 

عنوان مقاله - عنوان کارپژوهشی، عنوان سخنرانی - نام مجله علمی - سال چاپ - از صفحه تا صفحه

 • دو مقاله در باره اوضاع کشاورزی استان ها - مرکز تحقیقات روستایی - 1375.

 • سه مقاله در زمینه توسعه کشاورزی - مرکز تحقیقات روستایی - 1374.

 • خود مختاری دانشگاه - فصلنامه تربیتی یونسکو - شماره 78.

 • آثار کارگران مهاجر افغان بر جامعه روستایی - موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

 • اثار رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهره وری نیروی کار - شورای پژوهشهای علمی کشور - 1380.

 • منابع انسانی ، جمعیت و نیروی کار در جامعه روستایی - بخش کشاورزی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1379.

 • فاصله روانی اجتماعی کارگران افغان با کارگران و کشاورزان ایران - پژوهشهای روان شناختی - 1376.

 • حافظه ، توجه و شناخت در عقب ماندگی ذهنی - دانشنامه - دانشگاه آزاد اسلامی - 1374.

 • مبانی نظری در روانشناسی اجتماعی - دانشنامه - دانشگاه آزاد اسلامی - 1374.

 • افسردگی در زنان - روزنامه نوروز - 1380.

 • مهاجرت : نشانگان نبود امنیت غذایی - فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره 9.

 • جمعیت و توسعه پایدار : توسعه پایدار کشاورزی - وزارت کشاورزی - 1378.

 • بهره وری نیروی کارنمادی از نابرابریهای شدید درآمدی در ایران - اقتصاد کشاورزی و توسعه - ویژه نامه جمعیت - 1373.

 • انواع مهاجرت و رویکردی نو در تبیین نظری آن - ویژه نامه جمعیت - اقتصاد کشاورزی و توسعه - 1373.

 • آثار آزاد سازی و یکسان سازی نرخ ارز بر اشتغال و مهاجرت های روستایی - اقتصاد کشاورزی و توسعه - ویژه نامه جمعیت - 1373.

 • آزاد سازی و رشد اقتصادی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره 7 .

 • آثار کارگران کارگران مهاجر افغان بر جامعه روستایی ایران - فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره 6.

 • مهاجرت و توسعه اقتصادی : ملاحظاتی چند در مورد برخی جنبه های خاص مهاجرت - فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره 12.

 • وضعیت بین المللی اشتغال جوانان - ناشر سازمان ملی جوانان - 1383.

 • وضعیت بین المللی آموزش جوانان - ناشر سازمان ملی جوانان - 1384.

 • آزاد سازی تجارت بر بی ثباتی قیمتهای ملی و بین المللی - مجموعه کات - رایزنی و شناخت ....

 

عنوان طرح پژوهشی ، نوع پروژه - محل اجرا - سال اجرا

 

  8 - مهارتها