زمانبندی دوره تابستان 92-91

ورود به صفحه اول وب سایت فارسی

راهنمای ثبت نام اینترنتی

راهنمای پرداخت شهریه اینترنتی
 

 

زمانبندی ثبت نام دوره تابستان 92-91

 

ورودی

مقطع

تاریخ

دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ورودی 89 و ماقبل

کلیه مقاطع تحصیلی بجز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

92/3/27 کلیه دانشکده ها

8

24

ورودی 90

کلیه مقاطع تحصیلی بجز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

92/3/28 کلیه دانشکده ها 8 24

ورودی 91

کلیه مقاطع تحصیلی بجز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

92/3/28 کلیه دانشکده ها 8 24
 

تمدید ثبت نام

ورودی های 81 تا 91

 

کلیه مقاطع تحصیلی بجز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

92/3/29 کلیه دانشکده ها 8 24

 

 

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیک info@kiau.ac.ir ارسال نمائید.