مدیران گروه

بازگشت به صفحه اصلی

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
خانم دکتر فاطمه حیدری دکتری ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

dr_fateme.heidari@yahoo.com دانشیار
خانم دکتر زهرا دری  کارشناسی ادبیات فارسی zahra_dorri@yahoo.com استادیار
  خانم ماه نظری دبیری ادبیات فارسی maah.nazari@kiau.ac.ir استادیار
خانم دکتر سیما فرشید کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی  sima.farshid@kiau.ac.ir استادیار
آقای دکتر محمد مهدی سلیمانی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی soleimani@kiau.ac.ir مربی
  آقای دکتر غلامحسین فامیل خلیل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی familkhalili@kiau.ac.ir مربی
خانم فاطمه برناکی آموزش زبان انگلیسی fatemeh.bornaki@kiau.ac.ir مربی
آقای دکتر حسن شوندی زبان و ادبیات عربی hasan.shavandi@kiau.ac.ir استادیار

 

 

دانشکده  الهیات

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
آقای دکتر فیض اله اکبری دستک علوم قرآن و حدیث f.akbari@kiau.ac.ir استادیار
خانم دکتر منیر السادات پور طولمی کلام و فلسفه اسلامی poortolami@kiau.ac.ir استادیار
  آقای دکتر مهدی خدایی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی mahdi.khodaei@kiau.ac.ir استادیار
  خانم دکتر صدیقه مصدق صدقی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی sedighe.mosaddegh@kiau.ac.ir استادیار
  خانم سوسن عرب بهمنی معارف اسلامی arab.bahmani@kiau.ac.ir مربی

 

 

دانشکده  پرستاری و مامایی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
  خانم سهیلا مقیمی هنجنی  مامایی soheila.moghimi@kiau.ac.ir مربی
خانم سوسن آبگینه اسفندیاری پرستاری esfandire-abginah@yahoo.com مربی

 

 

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
  خانم فریبا آقایی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی fariba.aghaei@kiau.ac.ir مربی
  آقای دکتر مسعود معینی شبستری کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی m.moeini@kiau.ac.ir استادیار

 

 

دانشکده  حقوق و علوم سیاسی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
  آقای دکتر احمد حسینی‌بنی‌جمالی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل banijamali@kiau.ac.ir استادیار
  آقای دکتر شیرزادی کارشناسی علوم سیاسی reza.shirzadi@kiau.ac.ir استادیار
آقای دکتر سید پدرام خندانی گروه کارشناسی حقوق sp.khandani@kiau.ac.ir استادیار

 

 

دانشکده  دامپزشکی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
آقای دکتر ابوالحسن کدیور دکتری دامپزشکی abolhasan.kadivar@kiau.ac.ir مربی
تغذیه و اصلاح نژاد دام
  آقای دکتر کوهدار کاردانی دامپزشکی mrparyani@kiau.ac.ir استادیار
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
آقای دکتر اورنگ عطایی عمار لوئی علوم درمانگاهی ataee@kiau.ac.ir استادیار
  فریبرز معیر پاتوبیولوژی fariborz.moayer@kiau.ac.ir استادیار

 

 

دانشکده  روانشناسی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
   آقای دکتر حسن احدی دکتری روانشناسی سلامت dr.ahadi@kiau.ac.ir استاد
  آقای دکتر احمد کربلائی میگونی روانشناسی عمومی a.karbalaee@kiau.ac.ir مربی
آقای محمدرضا صیرفی راهنمایی و مشاوره mohamadreza.seirafi@kiau.ac.ir مربی
  خانم پریسا ایران نژاد آموزش ابتدایی parisa.irannejad@kiau.ac.ir استادیار

 

 

دانشکده  علوم پایه

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
آقای دکتر خسرو مالک نژاد دکتری ریاضی maleknejad@iust.ac.ir استاد
کارشناسی ارشد ریاضی
  آقای دکتر محمد همایون شکیب کارشناسی ارشد فیزیک m.shakib@kiau.ac.ir استادیار
خانم دکتر الهام کشمیری زاده کارشناسی ارشد شیمی keshmiri@kiau.ac.ir استادیار
خانم دکتر آذر سبکبار کارشناسی ارشد زیست شناسی sabokbar@kiau.ac.ir استادیار
  آقای دکتر مقاصدی کارشناسی ریاضی maghasedi@kiau.ac.ir استادیار
آقای سید مجید برقعی کارشناسی فیزیک majid.borghei@kiau.ac.ir استادیار
  خانم دکتر بیتا محتاط کارشناسی شیمی b-mohtat@kiau.ac.ir دانشیار
آقای دکتر حسین راثی کارشناسی زیست شناسی h_rassi@kiau.ac.ir استادیار
آقای دکتر علی سربی کارشناسی زمین شناسی ali_sorbi@kiau.ac.ir استادیار
آقای مهندس علیرضا امیدیان کاردانی کامپیوتر omidian@kiau.ac.ir مربی

 

 

دانشکده  فنی و مهندسی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
  آقای دکتر  ابوالفتح نیک رنجبر کارشناسی ارشد طراحی کاربردی a_nikranjbar@kiau.ac.ir استادیار
آقای دکتر علی سالمی گلعذانی کارشناسی ارشد مواد شناسی و انتخاب salemiali@kiau.ac.ir استادیار
  آقای مهندس  فرهاد نوروزیان مهندسی عمران fnowrouzian@kiau.ac.ir مربی
آقای  مهندس محمد رضا فرجادی نسب مهندسی الکترونیک farjadi@kiau.ac.ir مربی
آقای مهندس امین نیک الهام مهندسی مکانیک amin.nikelham@kiau.ac.ir مربی
  آقای مهندس  رامین تهوری مهندسی متالوژی ramin.tahavvori@kiau.ac.ir مربی
  آقای دکتر فریدون اوحدی مهندسی صنایع sabze@kiau.ac.ir استادیار
  خانم شبنم اسبقی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کاردانی کامپیوتر

sh.asbaghi@kiau.ac.ir مربی

 

 

دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
آقای دکتر سعید وزان دکتری زراعت

کارشناسی ارشد زراعت

کارشناسی زارعت

کارشناسی ناپیوسته  تولیدات گیاهی

s-vazan@kiau.ac.ir دانشیار
  آقای دکتر توحیدلو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

کارشناسی اصلاح نباتات

gh.tohidloo@kiau.ac.ir استادیار
  آقای دکتر سید محمد میری کارشناسی ارشد باغبانی

کارشناسی باغبانی

smmiri@kiau.ac.ir استادیار
  دکتر خان میرزایی کارشناسی ارشد خاکشناسی

کارشناسی خاکشناسی

ali.khanmirzaei@kiau.ac.ir استادیار
  آقای دکتر ابواقاسم لواف کارشناسی ارشد علوم دامی

کارشناسی علوم دامی

کارشناسی ناپیوسته تولیدات  دامی
abolghasem.lavvaf@kiau.ac.ir دانشیار
آقای دکتر وحید رضا صفدری کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ

کارشناسی صنایع چوب و کاغذ

کاردانی چوب شناسی
vahid.safdari@gmail.com دانشیار

 

 

دانشکده  مدیریت و حسابداری

تصویر   نام و نام خانوادگی نام گروه آموزشی آدرس الکترونیک مرتبه علمی
  آقای  دکتر مصطفی مبلغی کارشناسی حسابداری  moballeghi@kiau.ac.ir استادیار
  دکتر مکوندی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی makvandi@kiau.ac.ir استادیار

 

کارشناسی مدیریت صنعتی
آقای داور مدیری  کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت بازرگانی

  مربی