شماره های تماس

 

دانشجوی گرامی  در صورتیکه در زمان ثبت نام :

 1- با مشکل آموزشی مواجه شدید با شماره های ذیل تماس بگیرید :

اداره آموزش: 31482224 ،34182457 ، 34182655 ،

اداره تحصیلات تکمیلی:34182880، 31482241

2-  با مشکل مالی مواجه شدید با شماره های ذیل تماس بگیرید  :

 اداره درآمد: 31482255   

صندوق رفاه دانشجویی: 31482910

 3-با مشکل فنی مواجه شدید با شماره های ذیل تماس بگیرید :

پشتیبانی فنی ثبت نام: 34182366، 34182747

مراکز ستادی

شماره تلفن

کد شهر کرج
026
تلفن گویای دانشگاه 9_34418143
دفتر بازرسی
34182207
حراست
34182211
انتظامات
34182213
اداره کل آموزش
34182222 - 34182224 - 34182833 - 34182228 - 34182834 - 34182843- 34182829- 34182457
فارغ التحصیلان

34182227-2673

مشمولین
341832698
اتوماسیون تغذیه
34182239

امور مالی دانشجویان

34182734-34182735-34182255
پشتیبانی نرم افزار 34182747

34182366

معاونت پژوهشی
34182742
باشگاه پژوهشگران جوان
34182740
پایان نامه ها
34182748
طرح های تحقیقاتی
34182744
مقالات
34182750
معاونت فرهنگی
34182644
کتابخانه مرکزی
34182512
درمانگاه سیدالشهداء

34420097 - 34420070 - 34420080

مرکز مشاوره و راهنمایی
34442090
 

ادارات مالی و آموزشی دانشکده ها

 

نام دانشکده

اداره آموزش اداره مالی
دانشکده فنی  34182339 34182761
دانشکده علوم 34182301 34182483
دانشکده روانشناسی  34182435 34182432
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 34182374 34182382
دانشکده تربیت بدنی 34182716 34182724
دانشکده علوم سیاسی 34182603 34182611
دانشکده الهیات و ادبیات عرب  34182632 34182634
دانشکده مدیریت و حسابداری 34182515 34182514
دانشکده دامپزشکی 34182540 34182525

دانشکده علوم

 34182301 34182483

دانشکده پرستاری و مامایی

34182572 34182585

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی                                             

لینک شماره تلفن های داخلی دانشکده
دانشکده سما خواهران

داخلی 3150-- 32509500

دانشکده سما برادران

130و131- 32536888-32536686

دانشگاه آزاد مرکز نظرآباد 5346464-0262
 

دانشکده علوم 

 

شماره های تماس دانشکده علوم به تفکیک گروه های آموزشی

 

اداره آموزش اداره مالی
 34182301 34182483
مدیر گروه شیمی کارشناس گروه شیمی
34182315 34182305
مدیر گروه ریاضی کارشناس گروه ریاضی
34182698 34182304
مدیر گروه فیزیک کارشناس گروه فیزیک
34182307 34182306
مدیر گروه میکروبیولوژی کارشناس گروه میکروبیولوژی
34182405 34182404
مدیر گروه زمین شناسی کارشناس گروه زمین شناسی
34182871 34182459
مدیر گروه علوم تجربی کارشناس گروه علوم تجربی
34182637 34182445
گروه ارشد شیمی و فیزیک گروه ارشد ریاضی و زیست
34182620 34182454
رایانه دانشکده مدیر پژوهش
34182322 34182485
رییس اداره دانشجویی کارشناس اداره دانشجویی
34182812 34182482
کارشناس امور کلاس
34182350
 

دانشکده ادبیات

 

شماره های تماس دانشکده ادبیات به تفکیک گروه های آموزشی

 

ریاست دانشکده معاون دانشکده
34182380 34182383
آموزش دانشکده امور دانشجویی دانشکده
34182374 34182382
امور عمومی دانشکده امور مالی دانشکده
34182384 34182361
گروه زبان و ادبیات فارسی (ارشد و دکترا) گروه زبان و ادبیات انگلیسی (ارشد)
34182379 34182373
گروه زبان و ادبیات فارسی گروه مترجمی زبان انگلیسی
34182385 34182378
گروه زبان و ادبیات انگلیسی گروه ادبیات عربی
34182397 34182381
آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ( کاردانی )  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ( ارشد)
34182381 34182373
امور رایانه دانشکده دبیرخانه دانشکده
34182463 34182414
   
   

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیک info@kiau.ac.ir ارسال نمائید.