آشنائی بیشتر با واحد

بخش اول:
تاریخچة تأسیس‌دانشگاه آزاد اسلامی
بخش دوم :
اماکن فرهنگی ، ورزشی و رفاهی
اسامی شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
بخش اول:
تاریخچة تأسیس‌دانشگاه آزاد اسلامی
 
1- پیشنهاد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی:        
نخستین بار ایت ا.. هاشمی رفسنجانی در مراسم عبادی - سیاسی نماز جمعه تهران پیشنهاد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را مطرح کردند.
 2- تاریخ تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی:         
دانشگاه آزاد اسلامی در 31 اردیبهشت ماه سال 1361 مطرح شد و سالروز تأسیس آن همین تاریخ است.
3- نخستین كمك مالی برای دانشگاه آزاد اسلامی:        
نخستین كمك مالی برای دانشگاه آزاد اسلامی مبلغ یك میلیون تومان بود كه این سرمایه پربركت را حضرت امام خمینی(ره) اعطا فرمودند.
 4- هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی:        
حضرت ایت‌ا... خامنه‌ای، ایت‌ا... هاشمی رفسنجانی، جناب آقای دكتر عبدا... جاسبی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، مرحوم حاج احمدآقا خمینی، ایت ا... اردبیلی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی هستند.
5- مفاهیم آرم دانشگاه آزاد اسلامی:        
آرم دانشگاه آزاد اسلامی شامل مفاهیم: قلم، رحل قرآن كریم، اوج و پرواز است.
6- تعداد مناطق دانشگاه آزاد اسلامی:        
دانشگاه آزاد اسلامی دوازده منطقه دارد که واحد كرج جزو منطقه 12 می باشد.
 7- تاریخ تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج:        
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج در سال 1363 با تلاش شبانه‌روزی مسئولان، استادان و كاركنان دلسوز خود و بدون كمك مالی از جانب نهادهای دولتی، تنها با تكیه بر شهریه‌های دانشجویان تأسیس شد و كار خود را با 7 رشته‌تحصیلی و استفاده از 25 مدرس حق‌التدریسی و 500 دانشجو در باغی كه اینك (آموزشکده سما خواهران می‌باشد) آغازکرد.
8- ریاست واحد كرج:        
در حال حاضر جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشند که از شهریور ماه 81 مسئولیت این واحد دانشگاهی را بعهده دارند.
 9- رتبه واحد كرج در بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی:        
واحد کرج دارای رتبه جامع می باشد که در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فقط تعداد محدودی از واحدهای دانشگاهی حائز این درجه می باشند .
10- تعداد دانشكده‌ها، مراكز و گروه‌های آموزشی مستقل واحد كرج:        
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دارای 11 دانشکده و 1 آموزشکده عالی و1 آموزشکده فنی 1 مجتمع آموزشی می باشد که عبارتند از : دانشکده ادبیات و علوم انسانی - الهیات و ادبیات عرب - پرستاری و مامایی - تربیت بدنی - مدیریت و حسابداری - دامپزشکی - علوم پایه - حقوق و علوم سیاسی - فنی و مهندسی - کشاورزی و منابع طبیعی -  روانشناسی  - آموزشکده عالی سما و آموزشکده فنی نظرآباد، مرکز آموزشی هشتگرد.
                      بالای صفحه
11- تعداد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی:        
واحد کرج  و موسسه های وابسته دارای 160 رشته تحصیلی در مقاطع دکتری تخصصی، دکترای حرفه‌ای، کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.
 
 
 

فهرست و آمار رشته هاي واحد كرج و موسسه هاي وابسته نيمسال دوم  92-91

 

 

مقطع تحصيلي

عنوان رشته

مراكز وابسته

واحد

كل

 

كارداني پيوسته

1-الكترونيك (الكترونيك عمومي) 2- ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان) 3- تاسيسات(تبريد)4 -متالوژي (ريخته گري) -5 -علمي كاربردي حسابداري-6 - كامپيوتر(نرم افزار )-7-تاسيسات(تهويه )(نظر آباد)

15

3

18

 

1-علمي كاربردي حسابداري 2-كامپيوتر(نرم افزار)3- مكانيك خودرو- مكانيك خودور 4- نقشه كشي معماري- معماري 5- الكترونيك- الكترونيك عمومي  6-ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان) 7- الكتروتكنيك -برق صنعتي8-نقشه كشي عمومي -نقشه كشي و طراحي صنعتي(سما)

 

1-علمي كاربردي حسابداري 2-كامپيوتر  3-صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي  (از سال 89 واحد كرج پذيرش دانشجو ندارد)

 

كارداني نا پيوسته

1-تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي2- تربيت معلم ‌آموزش و پرورش ابتدايي 3- ديني وعربي 4-مديريت بازرگاني 5-دامپزشكي 6-تربيت معلم آموزش علوم تجربي  7-علمي كاربردي كامپيوتر8- علمي كاربردي سد وشبكه

0

12

12

 

9-حسابداري10-كاردان فني پل سازي و ابنيه فني11 -تربيت معلم آموزش زبان انگليسي 12-تكنولوژي چوب (بجز رشته هاي طرح معلمان و تكنولوژي چوب ساير رشته ها از سال 89 پذيرش ندارد) در رشته هاي سد و شبكه وابنيه فقط يك بار پذيرش انجام شده است.

 

كارشناسي

1-زبان و ادبيات فارسي2-مترجمي انگليسي3-زبان و ادبيات انگليسي4-زبان وادبيات عرب 5-علوم قرآن و حديث6-الهيات و معارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي 7-فلسفه  و حكمت  اسلامي8-پرستاري 9-مامايي10-تربيت بدني و علوم ورزشي -فيزيولوژي ورزشي 11-تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي 12 - رياضيات و  كاربردها13-فيزيك 14-شيمي كاربردي 15-زيست شناسي سلولي مولكولي -ميكروبيولوژي 16-زمين شناسي 17-علوم سياسي18-م برق الكترونيك19- م صنايع توليد صنعتي20- م عمران21- م مكانيك 22- م متالورژي و مواد- متالورژي صنعتي23- م كامپيوتر نرم افزار24- م كشاورزي علوم دامي25- م كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات26- م منابع طبيعي مهندسي  چوب و كاغذ 27- مديريت صنعتي 28- حسابداري29-روانشناسي باليني 30-روانشناسي عمومي ، 31-راهنمايي و مشاوره32- م كشاورزي علوم باغباني33-م كشاورزي علوم خاك 34-حقوق-35-م فناوري اطلاعات 36- گیاه پزشکی

0

36

36

 

 

 

 

كارشناسي ناپيوسته

1-تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي 2-آموزش و پرورش ابتدايي3-آموزش علوم تجربي 4-م توليدات گياهي 5-م توليدات دامي  6-م تكنولوژي الكترونيك7-م تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر 8-آموزش رياضي 9-علمي كاربردي حسابداري10-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 11-تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي -   12-آموزش ديني و عربي 13-چوب شناسي و صنايع چوب (واحد) 1- مهندسي تكنولوژي ساختمان 2-مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق -3-مهندسي تكنولوژي  الكترونيك -4-علمي كاربردي حسابداري -5-مهندسي تكنولوژي كامپيوتر-نرم افزار(نظرآباد)

5

13

18

 

كارشناسي ارشد

1- زبان و ادبيات فارسي2-مترجمي زبان عربي 3- زبان و ادبيات عرب 4- زبان و ادبيات انگليسي 5-الهيات و معارف اسلامي،اديان و عرفان 6-الهيات و معارف اسلامي ،علوم قران و حديث 7-الهيات و معارف اسلامي ،فقه و مباني حقوق اسلامي 8- عرفان اسلامي 9-الهيات و معارف اسلامي ،فلسفه و حكمت اسلامي 10- روانشناسي شخصيت 11-روابط بين الملل 12علوم سياسي13-مديريت صنعتي،توليد14-تربيت بدني و علوم ورزشي ،فيزيولوژي ورزشي15-تربيت بدني و علوم ورزشي ،مديريت ورزشي16-تربيت بدني و علوم ورزشي ،مكانيك ورزشي17-تربيت بدني و علوم ورزشي ،رفتار حركتي18-تربيت بدني و علوم ورزشي،حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي19-تربيت بدني و علوم ورزشي،روانشناسي ورزشي 20-رياضي كاربردي ،تحقيق در عمليات21-رياضي كاربردي ،آناليز عددي22-فيزيك ،اتمي و مولكولي23-فيزيك،حالت جامد24-شيمي ،شيمي كاربردي25-شيمي ،شيمي تجزيه26-شيمي ،شيمي معدني27-شيمي ،شيمي آلي 28-زيست شناسي،ميكروبيولوژي29-زيست شناسي،علوم جانوري گرايش زيست سلولي تكويني30-مهندسي  صنايع ،مديريت سيستم و بهره وري31-مهندسي عمران،مهندسي و مديريت ساخت32-مهندسي مكانيك،طراحي كاربردي33-مهندسي مواد،شناسايي و انتخاب مواد مهندسي34-مهندسي كشاورزي،علوم بلغباني گرايش بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني35-مهندسي كشاورزي،علوم و تكنولوژي بذر36-مهندسي كشاورزي ،علوم باغباني گرايس فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي،ادويه اي و عطري37-مهندسي كشاورزي ،علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه38-مهندسي كشاورزي ،علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزي ها39-مهندسي كشاورزي ،علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل رو گياهان زينتي40-مهندسي كشاورزي،علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغي41-مهندسي كشاورزي،اقتصاد كشاورزي42-مهندسي كشاورزي،اصلاح نباتات43-مهندسي كشاورزي ،زراعت44-مهندسي كشاورزي،علوم خاك گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك45-مهندسي كشاورزي،علوم خاك گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك46-مهندسي كشاورزي ،علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك47-مهندسي كشاورزي ،علوم خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك48-مهندسي كشاورزي،علوم دامي گرايش تغذيه دام49-مهندسي كشاورزي،علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام50-مهندسي كشاورزي،علوم دامي گرايش فيزيولوژي51-مهندسي كشاورزي،كشاورزي اكولوژيك(اگرواكولوژي)52-مهندسي منابع طبيعي،صنايع چوب53-مهندسي منابع طبيعي ،حفاظت و اصلاح چوب

0

53

53

 

 

 

کارشناسی ارشد  واحد علوم و تحقیقات البرز

1- آموزش زبان انگلیسی   2- انگل شناسی دامپزشکی  3- حسابداری  4- حقوق جزا و جرم شناسی  5- حقوق خصوصی  6- روانشناسی بالینی  7- روانشناسی عمومی  8- زمین شناسی ، زمین شناسی مهندسی  9- علوم تربیتی ، برنامه ریزی آموزشی  10- مدیریت آموزشی  11- مدیریت اجرایی  12- مهندسی برق قدرت  13- مهندسی کامپیوتر، نرم افزار  14- مهندسی معماری

 

0

14

14

 

دكتري حرفه اي

1-دامپزشكي

0

1

1

 

دكتري تخصصي

1-زراعت2- روانشناسي سلامت 3- ادبيات فارسي 4-رياضي آناليز5-رياضي جبر6-رياضي تحقيق در عمليات 7-آناليز عددي 8- ریاضی،هندسه –توپولوژی-9-زيست شناسي -ميكروبيولوژي

0

9

9

 

واحدكرج

127

 

نظرآباد  12، سما  8 

20

 

كل با احتساب سما ،نظرآباد

147

 

واحد علوم و تحقيقات البرز

14

 

لازم به ذكر است كل رشته هاي واحد و مراكز وابسته با احتساب  14 رشته كارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات البرز جمع 160 رشته مي باشد.

 

 
 
 
                      بالای صفحه
 
12- تعداد دانشجویان:        
در حال حاضر حدود 26000 دانشجوی خواهر و برادر در واحد کرج مشغول به تحصیل می باشند و قریب به 83000  دانشجو از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر   بطور متوسط روزانه 6500 هزار دانشجو در مجتمع اصلی دانشگاه حضور دارند.
13- تعداد استادان و كاركنان:        
هم اکنون تعداد 557 استاد عضو هیأت علمی  و 698 كارمند در بخش‌های مختلف دانشگاه به كار اشتغال دارند.

14- تعداد كارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها:        

واحد كرج دارای 140 باب کارگاه و  آزمایشگاه پیشرفته مجهز به آخرین وسایل موجود می باشد كه به دانشجویان خواهر و برادر سرویس مي‌دهد.
 
15- كتابخانه‌ها:        

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دارای یک کتابخانه مرکزی بزرگ در مجتمع دانشگاه و 11  کتابخانه در دانشکده ها و آموزشکده‌ها می باشد و مجموع کتابهای آن افزون بر 201045 جلد کتاب فارسی و لاتین و عربی می باشد. همچنین 1100 عنوان مجله فارسی و لاتین  و 5688 cd و ebook  و 20 کیوسک اطلاع رسانی در این کتابخانه ها موجود  می باشد که دانشجویان با ارائه یک قطعه عکس 4*3 ، کارت دانشجویی ، برگه انتخاب واحد و مبلغ 500 تومان می توانند عضو کتابخانه شوند. 

16- انجمن‌های علمی، فرهنگی، هنری:        
دانشجویان برتر علمی و علاقمند به تحقیق و  پژوهش و یا هنرمند مي‌توانند اساسنامه انجمن‌های  علمی، فرهنگی، هنری كه از سوی كمیسیون مركزی انجمن‌های علمی سازمان مركزی تدوین و ابلاغ شده است را از مسئول امور دانشجویی دانشكده دریافت نمایند.
 در حال حاضر 25 انجمن علمی، فرهنگی و 2 تشكل سیاسی دانشجویی و استادان در واحد كرج در حال فعالیت مي‌باشند.
 
17- نشریات دانشجویی واحد كرج:        
دانشجویان علاقمند به انتشار نشریات علمی، فرهنگی، اجتماعی مي‌توانند با دریافت دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی از امور دانشجویی دانشكده و مطالعه دقیق آن (فرم شماره 2) تقاضای انتشار نشریه را تكمیل و طی آن مدیر مسئول و صاحب امتیاز را معرفی نمایند. پس ازبررسي‌های لازم درخواست نشریه در شورای فرهنگی دانشگاه طرح و در صورت تصویب، مجاز به انتشار آن بصورت هفته‌نامه، ماهنامه و یا فصلنامه خواهند بود. در حال حاضر 18 نشریه مصوب دانشجویی در واحد كرج منتشر مي‌شود.
 
                      بالای صفحه
18- ارائه خدمات رایانه‌ای و شبكه اینترنت:        

با بهره گیری از 1450  دستگاه رایانه بیشتر امور اداری ، پژوهشی ،آموزشی و دانشجویی دانشگاه بصورت کامپیوتری انجام می شود و همچنین با تجهیز و راه اندازی 25 سایت اینترنت و رایانه در دانشگاه ، ارائه خدمات اینترنتی در سایت های دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم سیاسی ، الهیات ، دامپزشکی ، ادبیات ، فنی و علوم دایر می باشد ( که دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه و تعیین وقت قبلی از امکانات این سایتها استفاده نمایند.) دسترسی به شبکه جهانی اینترنت امکان پذیر می باشد

 
19- لابراتوارهای زبان انگلیسی و عربی:        
لابراتوار زبان انگلیسی و عربی واحد كرج در دانشكده‌های ادبیات و الهیات و ادبیات عرب با امكانات و تجهیزات آموزشی شامل چندین دستگاه ویدئو، تلویزیون، رایانه، صدها حلقه فیلم، به همراه چندین كابین و دستگاه كنترل مركزی به دانشجویان رشته‌های زبان انگلیسی و ادبیات عرب در حال سرویس‌دهی مي‌باشند.
 
20- فعالیت‌های فوق‌برنامه:        
از امور فوق‌برنامه واحد كرج كه با استقبال خوب دانشجویان نیز مواجه شده است مي‌توان اعزام دانشجویان به اردو‌های سیاحتی، زیارتی، اعزام دانشجویان به حج عمره، برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی، برگزاری مسابقات قرآن و عترت، احكام، نهج‌البلاغه، كتابخوانی، برگزاری مراسم مذهبی و ملی و برپایی نمایشگاه‌های هنری و ... اشاره نمود كه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دفتر فرهنگ اسلامی، روابط عمومی و بسیج دانشجویی در برگزاری آنها همكاری دارند. دانشجویان عزیز مي‌توانند با مراجعه به این بخش‌ها در این برنامه‌های فوق شركت نمایند.
 
21- تسهیلات رفاهی:         
حوزه معاونت دانشجویی واحد كرج یكی از فعال‌ترین واحدهای دانشگاهی در زمینه ایجاد تسهیلات رفاهی برای دانشجویان است. از جمله این تسهیلات مي‌توان به ارائه غذاهای گرم و متنوع با قیمت مناسب به دانشجویان، ارائه خدمات بیمه حوادث دانشجویی با واریز مبلغ 4000 ریال، بررسی درخواست‌های انتقال دانشجویان شامل: تقاضای میهمان شدن و یا انتقال دائم به سایر واحدهای دانشگا‌هی، گسترش ورزش در سطح جوانان و دانشجویان از طریق شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند به فعالیت‌های ورزشی و ایجاد برنامه‌های متنوع  ورزشی اعم از اردوهای ورزشی ـ تفریحی و برگزاری مسابقات داخلی، منطقه‌ای و كشوری، آموزش امور اداری به دانشجویان داوطلب و استفاده از كارایی آنان تحت عنوان كار دانشجویی، نظارت بر اجرای مقررات عمومی و آموزشی دانشگاه به منظور حفظ امنیت و آرامش لازم با برقراری كمیته انضباطی و برخورد با  دانشجویان خاطی، صدور كارت المثنی برای دانشجویانی كه به دلایلی كارت آنان مخدوش و یا مفقود شده باشد، اشاره كرد.
 
22- مركز مشاوره دانشجویی:        
بمنظور رسیدگی به مشكلات شخصی، روحی و تحصیلی دانشجویان مركز مشاوره دانشجویی واحد كرج با استفاده از استادان و كارشناسان روانشناسی و مددكاران اجتماعی همه‌روزه در درمانگاه سید‌الشهداء دانشگاه آماده سرویس‌دهی به دانشجویان عزیز است.
 
                      بالای صفحه
23- وام دانشجویی:        
بمنظور ایجاد تسهیلات برای دانشجویانی كه توانایی مالی كمتری دارند حوزه معاونت دانشجویی به سه طریق وام دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط پرداخت مي‌نماید. وام كوتاه مدت كه بازپرداخت آن در طول ترم است. وام میان مدت كه بازپرداخت آن یكساله است و وام بلندمدت كه بازپرداخت آن تا پایان دوره تحصیلات است.
دانشجویان واجد شرایط مي‌توانند با مراجعه به اداره خدمات دانشجویی دانشكده در موعد مقرر نسبت به تكمیل فرم‌های مربوطه اقدام نمایند. همچنین وام ازدواج دانشجویی نیز به دانشجویانی كه در حین تحصیل ازدواج مي‌كنند با بازپرداخت یكساله از طریق امور دانشجویی پرداخت مي‌شود.
 
24- باشگاه پژوهشگران جوان:        
دانشجویانی مي‌توانند در باشگاه پژوهشگران جوان عضو شوند كه دارای رتبه كنكور یا معدل بالا و یا مقاله معتبر باشند. این انجمن در حوزه معاونت پژوهشی فعالیت مي‌كند و اعضای آن مي‌توانند از تسهیلات تخفیف شهریه، شركت در سمینارهای علمی، كمك هزینه پایان‌نامه و انجام طرح‌های پژوهشی با كمك مالی دانشگاه استفاده نمایند.
 
25- سمینارهای علمی:        
دانشجویان مي‌توانند با هماهنگی انجمن‌های دانشجویی موجود در دانشكده‌ها و یا گروه‌های آموزشی و یا ارتباط با باشگاه پژوهشگران جوان نسبت به برگزاری سخنراني‌های علمی، سمینارهای منطقه‌ای و كشوری اقدام نمایند. همچنین دانشجویان مي‌توانند در تعدادی از سخنراني‌هایی كه گروه‌های آموزشی برگزار مي‌نمایند شركت كنند. این سمینارها با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه انجام مي‌پذیرد.
 
26- سالن اجتماعات دكتر جاسبی:
سالن اجتماعات مجهز و پیشرفته دانشگاه با گنجایش 800 نفر با استفاده از آخرین وسایل و تجهیزات موجود برای مراسم‌های بزرگ دانشگاه مانند جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان، سمینارهای بزرگ علمی و ... بسیار مناسب است.
 
27- ساختمان‌های دانشگاه و توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری:
در حال حاضر مجتمع دانشگاه با مساحت 47 هكتار در شمال شرقی رجایي‌شهر واقع شده است كه دانشكده‌های ادبیات و علوم انسانی، مدیریت و حسابداری، فنی و مهندسی، علوم پایه، پرستاری و مامائی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دامپزشکی، الهیات و ادبیات عرب، حقوق و علوم سیاسی و روانشناسی، همچنین ساختمان‌های اداری و آموزشی در آن احداث شده است. احداث پروژه‌های مسجد و مجتمع ورزشی بزرگ دانشگاه نیز تکمیل گردیده و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
 
28- مدارس سماء وابسته به دانشگاه:        
با صدور مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از طرف وزارت آموزش و پرورش و ابلاغ این مجوز به واحدهای دانشگاه، واحد كرج شروع به تكمیل و دائر نمودن این مدارس نمود.
در حال حاضر مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحدكرج در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان و پیش‌دانشگاهی دخترانه و پسرانه با بیش از 500 دانش‌آموز در حال فعالیت است.
بخش دوم :
اماکن فرهنگی ، ورزشی و رفاهی
 
                      بالای صفحه
سالن های اجتماعات :
در حال حاضر 8 باب سالن اجتماعات و 1 آمفی تاتر در واحد قابل بهربرداری می باشد که سالن اجتماعات بزرگ مجلل و مجهز دکتر جاسبی با گنجایش 800 نفر با امکانات صوتی و تصویری بسیار پیشرفته آماده برگزاری همایش های و مراسم مختلف فرهنگی و پژوهشی می باشد ، همچنین سالن اجتماعات شهید باهنر با گنجایش 150 نفر ، سالن اجتماعات شهید فهمیده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با گنجایش 200 نفر ، سالن اجتماعات آموزشکده عالی سما با گنجایش 200 نفر ، سالن شهید مطهری دانشکده دامپزشکی با گنجایش 200 نفر و سالن شهید مفتح دانشکده فنی با گنجایش 200 نفر از دیگر سالن های مجهز دانشگاه می باشد .
 
سالن های غذاخوری و بوفه ها :
در حال حاضر 11 سالن غذاخوری  و 7 بوفه در داخل و خارج مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین علی علیه‌السلام و کلینیکهای این واحد مخصوص استادان ، دانشجویان برادر و دانشجویان خواهر همه روزه غذای گرم را باکیفیت خوب و بسیار ارزان ارائه می دهند که دانشجویان محترم می توانند با تهیه فیش هفتگی از این امکانات استفاده نمایند .
 
اتوبوس های رایگان داخل مجتمع :
با توجه به وسعت مجتمع دانشگاهی امیر المومنین ( 47 هکتار ) جهت انتقال و جابجایی دانشجویان اتوبوس های دانشگاه بصورت رایگان از ساعت 7 صبح الی 19 در داخل مجتمع در حال جابجایی دانشجویان هستند .
ایجاد باجه های تلفن در داخل مجتمع هماهنگی با سازمان اتوبوس رانی و تاکسیرانی کرج جهت ایجاد خط مترو به دانشگاه از دیگر اقدامات دانشگاه جهت ایاب وذهاب و ارتباط سریعتر و بهتر دانشجویان می باشد .
امکانات ورزشی :
زمین فوتبال چمن بسیار مناسب دانشگاه، 9 مجموعه ورزشی سرپوشیده و مسقف و مجموعه های ورزشی روباز  با امکانات خوب ورزشی آماده سرویس دهی به دانشجویان محترم می باشد .
 
درمانگاه سیدالشهداء ( ع ) :
درمانگاه حضرت سیدالشهداء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با دارا بودن 17 پزشک متخصص و عمومی بطور شبانه روزی آماده سرویس دهی به دانشجویان ، استادن و کارکنان دانشگاه همچنین اقشار مختلف مردم کرج می باشد .
این درمانگاه شامل بخشهای عمومی ، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، بخش های تخصصی زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، جراحی عمومی ، قلب و عروق ، دندانپزشکی ، پوست ، داخلی و غدد ، مامایی و بهداشت مادران ، همچنین مرکز مشاوره و داروخانه می باشد که انشاءالله در آینده نزدیک با احداث پروژه بیمارستانی این درمانگاه مجهز به بیمارستان بزرگی تبدیل خواهد شد .
 
 
 
                      بالای صفحه
 
اسامی شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
نام و نام خانوادگی
محل شهادت
تاریخ شهادت
ایوب ذوقی
شرق شلمچه
13/11/65
اولیا ناصح نسب
شرق شلمچه
22/1/67
ناصر تنها
ماوت
4/4/66
وحید بیات
ظفر چهار
12/11/64
حمید جهانبخش
ماوت
26/2/67
احمد محمدعلی زاده
ماوت
1/11/66
حسین معصومی
----------
22/3/67
ابراهیم شهبازی
پاسگاه زید
15/12/65
شهامت عیسی بیگی
پاسگاه زید
11/5/67
جعفر زارع حصاری
---------
---------
عیسی کیان
شلمچه
18/10/66
رستم قلی یزادانیار
شلمچه
2/11/65