بازگشت به صفحه اصلی

مشخصات فردی :

1. نام: عباس

2. نام خانوادگی : کی منش

3. تاریخ تولد:1314

4. محل تولد:کوزان ، گیلان

5. نشانی محل کار: دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه ادبیات فارسی  دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  6. پست الکترونیکی : akaymanesh@ yahoo.com

  • سال ورود به دانشگاه: 1344         نام دانشگاه: دانشگاه تهران      رشته تحصیلی کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی

  • سال ورود به کارشناسی ارشد: 1356   نام دانشگاه: دانشگاه تهران      رشته تحصیلی و گرایش: زبان و ادبیات فارسی

  • سال ورود به مقطع دکترا: 1358        نام دانشگاه: دانشگاه تهران      رشته تحصیلی و گرایش: زبان و ادبیات فارسی

  • عنوان پایان نامه دکترا: شرح و تعبیر اصطلاحات عرفانی کلیات شمس 

  • درجه مدرک ، دکترا: زبان و ادبیات فارسی گرایش به عرفان اسلامی

  • سال اخذ مدرک دکترا: 1366           پایه استادی: 17 در دانشگاه تهران     

گروه: گروه ادبیات دبیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  

 

نام دانشگاههایی که تاکنون در آنها تدریس داشته اید را ذکر کنید:  دانشگاه تبریز ، دانشگاه گیلان ،دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه امام جعفر صادق، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

 

اگر تاکنون مدیریت گروه را برعهده داشته اید با ذکر نام دانشگاه/ گروه/ تاریخ، شرح دهید:

1. مدیر گروهع زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1370 تا 1377.

2. معاون گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از سال 1377 تا 1385.

 

افتخارات (شامل تقدیر از سوی انجمن های علمی، بنیادها، نهادها، مقامات رسمی و...):

عضویت و سرپرستی کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حکم شماره 2235/113-28/8/79 صادره از دفتر وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری،                          جناب آقای دکتر مصطفی معین وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری و تصویب در جلسه 402-8/8/1379 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

 

 سمت ها و مسئولیت ها:

(در دانشگاه و خارج از دانشگاه):

1. عضو انجمن ادبی ایران که به اشراف استاد محمد علی ناصح (وفات ،17 شهریور 1365)، نقاد برجستۀ شعر در دورۀ معاصر.

2.عضو هیئت عالی مشاوره مجله اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از سال 1378 به بعد.

3. عضو انجمن بین المللی استادان فارسی هند.

4. سردبیر فصلنامه مطالعات شبه قاره (علمی- پژوهشی) دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان (مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی) از سال 1388 تاکنون در همین سمت انجام وظیفه می نماید.

5- عضو هيات مشاوران علمي مجله علمي پژوهشي كاوش ،دانشگاه دولتي لاهور پاكستان، برابر حكم 11/pa/841-20/6/2011 ، دانشگاه دولتي لاهور

آیا تاکنون در راه اندازی قسمتی در دانشکده های محل خدمت خود نقش داشته اید؟

(با ذکر تاریخ و عنوان قسمت)

- راه اندازی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1370که تا سال 1377 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی آن دانشگاه بوده است.

 

آیا تاکنون در انجام طرح های تحقیقاتی فعالیت داشته اید؟ (با ذکر عنوان طرح/ سال های فعالیت/ محل طرح).

بلی، 1) تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهری دامغانی و تعیین بحور آن و همخوانی اوزان با موضوعات.

     2) جاذبۀ موسیقایی- برخی مضامین خاقانی و پرتو آن در شاعران (مولوی، سعدی و حافظ).

 

تاکنون چند پایان نامه را در مقطع کارشناسی ارشد راهنمایی کرده اید؟

بیش از بیست و پنج پایان نامه را در دانشگاه تهران و دانشگاه های خارج از ایران مانند پاکستان.

 

تاکنون چند پایان نامه را در مقطع دکترا راهنمایی کرده اید؟

بیش از ده پایان نامه را در دانشگاه تهران و دانشگاههای خارج از ایران، پاکستان.

 

2. تحصیلات:

1. دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1366

2. فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1358

3. لیسانس، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1348

 

3. مأموریت های خارج از کشور:

1. از 15/6/1380 تا 15/6/ 1382به مدت دو سال مأمور به تدریس در دانشگاه دولتی لاهور (گورنمنت کالج یونیورسیتی لاهور - پاکستان).

2. از 1/3/1383 مأمور به تدریس به مدت یکسال در دانشگاه هانکوک سئول ، کره جنوبی .

3. قرارداد با دانشگاه دولتی لاهور (گورنمنت کالج یونیورسیتی لاهور) از 1/3/1385به مدت دو سال به منظور تدریس زبان و ادبیات فارسی و سرپرستی درتألیف لغت نامۀ فارسی- اردو .

 

4. تألیف و تصنیف:

فهرست برخی از  کتب منتشره:

1) بزرگان ایران در ادوار نخستین اسلام: انتشارات گلستان، تهران، سال 1354.

2) زن در آینه اسلام: ، انتشارات گلستان ،  تهران، سال 1355 .

3) سبک شناسی نثر: انتشارات گلستان ، تهران، بهار سال 1356.

4) تأثیر قرآن و حدیث در آثارخاقانی: انتشارات گلستان ، تهران ، سال 1356.

5) پرتو عرفان : در 2 جلد(شرح و تعبیر اصطلاحات عرفانی کلیات شمس)، رساله دکتری، انتشارات سعدی ، تهران ، خیابان انقلاب ،سال 1366.

6) موسیقی دیوان فرخی : (در پیوند  سبک شناسی و تاریخ ادبیات و نقد ادبی و تاریخ زبان و تلفیق آنها با عروض و موسیقی شعر). چاپ دانشگاه دولتی لاهور پاکستان (کتاب درسی)، 1382.

7) مثلث عشق: (احوال ، آثار و افکار مولانا ، سعدی و حافظ)، تهران ، انتشارات شبلی ، 1382.

8) فارسی زبان علم و احساس: به زبان فارسی و انگلیسی. چاپ سئول ، اهداء به دانشگاه هانکوک کره جنوبی ، درسی ، 15/6/1383.

9) هنر نویسندگی : انتشارات شبلی ، تهران ، تابستان سال 1379.

10) شاعران و نویسندگان غرب : انتشارات شبلی ، تهران ، سال 1381.

11) تصویر خیال(مجموعه شعر): انتشارات صفی علی شاه ، تهران ، سال 1386.

12) عروض و قافیه، انتشارات مهتاب، تهران، سال 1390.

فهرست برخی از مقالات منتشره:

الف)برخی از مقالاتی که در ایران چاپ شده است:

1) فارسی زبان پویا در هند و پاکستان: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 1، سال1356.

 

2) یادی از استاد دکتر سید حسن سادات ناصری(در احوال ، افکار و آثار او):

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 1 و 2 ، سال 28، سال 1369.

 

3) مختصری در پیشینه تدوین لغت فارسی :

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 118-117،

1 و2 ، سال 1370.

 

4) نظری به اشتراک مضامین خواجو و خواجه:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 3و4 ، سال 1370

 

5) اندرزهای حکیمانه در شعر پروین اعتصامی :

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 124-121، سال 1371.

 

6) اثیرالدین ابهری و معرفی هدایۀ او:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 128- 125 ، سال 1372.

 

7) پرسش ها و پاسخ های ادبی:

مجله آشنا (فصلنامه ادبی- فرهنگی)،شماره 12،مرداد و شهریور سال1372 .

 

8) صنعت ذوقافتین:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 132-129 ، سال 1373.

 

9)کتابخانه های ایران در دورۀ تیموریان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 4-1 ، سال 1374.

 

10) کتابخانه های ایران در ادوار نخستین و میانۀ تمدن اسلامی:

مندرج در کتاب (نامۀ شهیدی) ، جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی ، به اهتمام علی اصغر محمد خانی و ویراستاری حسن انوشه ، چاپ طرح نو ، تهران ، سال 1374.

 

11) دیداری از دیار دوست(سفرنامۀ هند):

مجلۀ آشنا (فصلنامه ادبی- فرهنگی)، شماره 36،سال هفتم، پائیز سال 1376.

 

12)شعر زهد، نخستین تجربه شعر صوفیانه:

مندرج در کتاب (درخت معرفت)، جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ، به اهتمام علی اصغر محمد خانی ، انتشارات سخن، تهران ، سال 1376.

 

13)کتابخانه های بزرگان ایران در دوره معاصر:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 146-147 ، دورۀ 36 ، تابستان و پائیز سال 1377.

 

14)پیوند تصوف با فتوت:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 150 ، دوره 38، تابستان سال 1378.

 

15) فضولی بغدادی و تجلی عرفان در آثار فارسی او:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره 151، دوره 39، پاییز سال 1378.

 

16) تاگور و تصوف اسلامی ایرانی:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 154-153، دوره 42-41، بهار و تابستان سال 1379.

 

17) طالب آملی و صور خیال در دیوان او:

مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره140-139 ، دوره 34، پاییز و زمستان سال1379.

 

18) گزارش شرکت در کنگره منطقه ای استادان زبان و ادب فارسی هند:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 27، از صفحه 127-155،بهار و تابستان سال 1379.

 

 

19) پیوند حماسه با عرفان:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ،شماره 27، بهار و تابستان سال 1379.

 

20) تحلیل اوزان عروضی منوچهری دامغانی و تعیین بحور آن و همخوانی اوزان با موضوعات:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 155، دوره 43، پاییز 1379.

 

21)امیری و سبک هندی:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 157، دوره 45، بهار سال1380.

 

22) امیری و جایگاه او در ادب معاصر:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، دوره 47،سال 1380.

 

23) اقبال در مکتب استاد ایرانی:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 164، دوره 52 ، زمستان سال 1381.

 

24) مضامین درحوزۀ آهنگ و موسیقی شعر فرخی سیستانی :

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 164، دوره 53، تابستان و پاییز سال 1382.

 

25) نقد و تحلیل کتاب تاریخ سبزوار:

مندرج در مجله ایرانمهر ، تهران ، سال 1382.

 

26) جاذبه های موسیقایی برخی مضامین خاقانی و پرتو آن در شاعران (مولوی سعدی و حافظ):

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 171-170، سال 1383.

 

27) نقد و تحلیل سلامان و ابسال جامی:

مندرج در مجله حافظ، آبان سال1384.

 

28) تأثر حافظ از مضامین و اوزان دیوان عنصری و فرخی:

مجله ادبی حافظ، شماره 19 ، مهر سال 1384.

 

29) پیوند شعر و موسیقی و چگونگی همخوانی اوزان با مضامین در دیوان عنصری:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 2-175، دوره 56، پائیز سال 1384.

 

30) انجمن های ادبی از آغاز شعر فارسی دری تا سال 1336 مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ، دوره 56، زمستان سال 1384.

 

31) امیر خسرو دهلوی و موسیقی دیوان او مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ، ، دوره 58، پاییز سال 1386.

 

32) مسعود بک ، حلاجی دیگر در تصوف اسلامی :

فصلنامۀ علمی پژوهشی ، شماره 3/59 دانشگاه شهید بهشتی ، زمستان سال 1387.

 

33) شیخ بهائی و هنر شاعری وی در جاذبۀ موسیقی کلام فصلنامۀ تحقیقات زبان و ادب فارسی،     دانشگاه آزاد واحد بوشهر ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان سال 1388.

 

ب) برخی از مقالات منتشره  درخارج از ایران:

1. پیشینه فرهنگ نویسی :

چاپ رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان، سا ل1372.

 

2. کتابخانه های عالمان ، امیران و وزیران ایرانی :

مجله گلستان ، فصلنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در آمریکای شمالی ، سال دوم ،     شماره 3 ، پائیز سال 1377.

3. پژوهشی در فرهنگ نویسی فارسی در ایران و شبه قاره:

مجله کاوش ، دانشگاه دولتی لاهور ، شماره 11 ، سال 1381.

 

4. تصوف اسلامی ، میراث مشترک ایران و پاکستان:

نشریه وابسته فرهنگی ایران در پاکستان ، شماره 10 ، سال 1381.

 

5. مقدمه ای بر کتاب گنجینه معانی نوشته پروفسور دکتر ظهیر احمد صدیقی ، استاد گورنمنت کا لج ، لاهور پاکستان ، چاپ مرکز تحقیقات فارسی ، گورنمنت کالج پاکستان ، سال 1381.

 

6. هنر سعدی و حافظ در طیف جاذبه مضامین و موسیقی شعر فرخی:

مجله سفینه ، دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان ، جلد 1، شماره 1، سال 1382.

 

5.  شرکت در سمینارها  و کنفرانس ها:

الف) داخل کشور:

1. پیوند حماسه با عرفان:

سخنرانی در کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ،تهران ، مندرج در کتاب نمیرم ازین پس که من زنده ام ، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده ، چاپ دانشگاه تهران دی ماه سال 1369.

 

2. نظری به اشتراک مضامین خواجو و خواجه:

سمینار بزرگداشت خواجوی کرمانی مندرج در مجموعه مقالات خواجو، دانشگاه کرمان ، سال 1370  .

 

3. آیا عطار از اویسیان است؟:

مندرج در کتاب سایه در خورشید ، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت عطار نیشابوری ، نیشابور، مهرماه سال 1374.

 

 

 

4. نگاهی به برخی مضامین عرفانی دیوان حکیم سبزواری:

 

مندرج در کتاب مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری ، چاپ دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سال1374.

 

5.تاثیر نفس شمس تبریزی سرالله در غزل سرایی خداوندگار:

مندرج در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی، چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ارومیه، سال 1378.

 

6.اقبال و استاد ايراني تبار او :

مندرج در  جلد دوم كتاب كنگره جهاني اقبال لاهوري در دانشگاه دولتي زاهدان ، سال 1389.

 

7. حکیم فردوسی و هانیه شاعر آلمانی:

مندرج در کتاب سمینار بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کنگره جهانی حکیم فردوسی در دانشگاه دولتی زاهدان، سال 1390.

 

8. پرنیان سخن، مقایسه ی حکیم فردوسی و هانیه به زبان شعر:

مندرج در کتاب سمینار بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه دولتی زاهدان در سال 1390.

 

9. حکمت و اخلاق در گلستان و بوستان سعدی

 مندرج در کتاب سمینار سعدی در دانشگاه دولتی گلستان در گرگان، بهار 1391.

 

ب) شرکت در سمینارهای خارج از ایران:

1) طالب آملی و صور خیال در دیوان او:

کنگره منطقه ای استادان زبان و ادب فارسی هند گجرات، احمد آباد، هندوستان، سال1376.

 

2) تاگور و تصوف اسلامی ایران:

کنگره منطقه ای استادان زبان و ادب فارسی هند، چندیگر، هندوستان، سال 1378.

 

3) امیری فیروز کوهی و تاثیر او بر سبک هندی:

کنگره منطقه ای استادان ادب فارسی هند ، پتیاله ، هندوستان، سال1379 .

 

4) امیرخسرو دهلوی و موسیقی دیوان او، سخنرانی درکنگرۀ منطقه ای استادان ادب فارسی هند، پنجاب ، سال 1386.

5) مذهب سیک و تأثیر آن در ادب فارسی:

سخنرانی در  انجمن استادان هند ، دانشگاه عثمانیه هند ، سال 1387.

 6. مقدمه بر کتب:

1.      مقدمه بر « پیک مستی»:

مجموعه شعر استاد علی اکبر کنی پور(مستی)، از شاعران طراز اول معاصر ، چاپ انتشارات ما ، سال1374.

 

2.      مقدمه بر کتاب «گنجینه معانی»:

تألیف پروفسور دکتر ظهیر احمد صدیقی ، استاد دانشگاه دولتی لاهور ، چاپ دانشگاه دولتی لاهور (گورنمنت کالج یونیورسیتی لاهور پاکستان)، سال1382 شمسی (2003 میلادی).

 

3.      مقدمه بر کتاب پنج گوهر:

تصنیف استاد علی اکبر کنی پور(مستی) از شاعران طراز اول معاصر، چاپ انتشارات ما، سال1384.