چهارشنبه 8 بهمن 1393 | | |
نظرسنجی

با توجه به اینکه ترم های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به سه ترم افزایش یافته است ، چقدر با این موضوع موافق هستید؟
  مناسب نیست
  مناسب است
  فرقی نمی کند
همایش ها


با کسب رتبه 11 دانشگاه های معتبر کشور، افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رقم خورد