بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده الهیات می باشد.

 

آمار دانشجویان : 901 نفر                                                                                                      تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 26 نفر .

 

پژوهشگران  نمونه :

  • خانم دکتر دل آرا نعمتی پیرعلی استاد پژوهشگر سال 92

  • خانم دکتر سوسن آل رسول پژوهشگر برتر قرآنی سال 91

  • آقای دکتر ابراهیم صدیقی روحانی پژوهشگر برتر سال 91

  • خانم دکترمنیره سید مظهری استاد پژوهشگر سال 90

  • آقای دکترعبدالمجید طالب تاش استاد پژوهشگر سال 89

استادان ویژه دانشکده:

برای مشاهده زندگی نامه استادان زیر روی اسم ایشان کلیک کنید.
 

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

 

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد