صفحه اصلی   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - شهریور 86

 
 
 
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی

9 بهمن ماه 1393

مهلت ارسال مقاله : 22 آبان ماه 1393

NAPS2015.iaush.ac.ir

 
فراخوان مقاله همایش ملی نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی

26 بهمن 1393

مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1393

مهلت پذیرش چکیده مقالات: 30 آبان 1393

مهلت ارسال اصل مقالات: 15 دی 1393

www.arir.tabrizu.ac.ir

 
دومین همایش ملی چالش های مدیریت سرمایه گذاری و

سیستم های حسابداری در مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی

6 و 7 اسفند ماه 1393

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 دی ماه 1393

http://www.iauj.ac.ir/acc

 
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

22 آبان ماه 93

www.irimc.com

 
مجله روزه داری و سلامت

آماده دریافت مقالات

http://www.mums.ac.ir/j-fh/en/index

 
کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

29 آبان 1393

مهلت ثبت نام: 5 آبان ماه 1393

مهلت ارسال مقالات: 20 مهر ماه 1393

www.ndmconf.ir

 
اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان

6 آذر ماه 1393

مهلت ارسال مقالات و پوسترها: 27 مهرماه 1393

اعلام نتایج داوری مقالات و پوسترها: 15 آبان ماه 1393

آخرین مهلت ثبت نام: 27 آبان ماه 1393

www.omran2014.malayeriau.ac.ir

 
همایش سراسری مراقبت و مددجو

21 الی 23 آبان ماه 1393

تاریخ پذیرش خلاصه مقاله: 5/6/93 الی 5/7/93

http://CCS.umsha.ac.ir

 
کارگاه های علمی و پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور ماه 93

www.workshop.m-iau.ac.ir

 
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

29 و 30 مهر ماه 1393

شروع فرایند پذیرش:20/1/93

آخرین مهلت ارسال مقالات:15/5/93

اعلام نتایج داوری: 1/6/93

www.surfaceseminar.ir

 
شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

دانشجویی _ آزاد

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه:

تا پانزدهم شهریور ماه 1393

www.khwarizmi.ir

javan@khwarizmi.ir

 
همایش ملی عرفان در ادبیات فارسی

25 و26 آذر ماه 1393

آخرین مهلت ارسال مقالات:5/8/93

اعلام نتایج داوری مقالات: 25/8/93

آخرین مهلت ثبت نام: 1/9/93

www.iscconferences.ir/lit/fa

 
 همایش ملی استان کرمانشاه ، نظم و امنیت

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 مهر ماه 1393

اخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر ماه 1393

تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه 1393

www.krsh-osc.ir

krs.research@police.ir

 
سومین همایش ملی کامپیوتر

5 و 6 آذر ماه 1393

آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 شهریور 93

تاریخ اعلام نتایج داوری: 15 مهر 93

www.3nccs.ir

info@3nccs.ir