بازگشت وب سایت فارسی

امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

     

    طرح سازمان ملل با عنوان "Academic Impact"

 

 

اقدام ابتكاري سازمان ملل با عنوان "تاثير دانشگاهي"، مشاركتي جهاني است كه موسسات آموزش عالي و پژوهشي را مانند شبكه اي به يكديگر و به سازمان ملل متحد مرتبط مي سازد تا بدينوسيله و از طريق فعاليت هاي پژوهشي، از اصول 10 گانه این اقدام سازمان ملل-- كه از جمله عبارتند از آرمان هاي توسعه هزاره از قبیل ريشه كني گرسنگي و فقر شديد، تحقق آموزش همگاني، كاهش مرگ و مير كودكان، بهينه سازي بهداشت مادران، مبارزه با گسترش ايدز و ساير بيماري ها و حصول اطمينان از پايداري محيط زيست – حمایت نمایند.

 

از اعضا انتظار مي رود:

 1. هر ساله حمايت خود را حد اقل از يكي از اصول 10 گانه در قالب فعاليت هاي پژوهشي اعلام نمايند. اين حمايت براي مثال مي تواند در قالب يك طرح تحقيقاتي، مقاله، برگزاري كنفرانس، و يا دیگر اقدامات ويژه درون دانشگاهي به ابتکار دانشگاه، صورت پذيرد.  مي توان با برقراري ارتباط با ساير اعضاي اين طرح، به صورت مشترك در زمينه هاي مورد علاقه فعاليت نمود. اقدام هاي مورد نظر مي بايست جهت اطلاع رساني به سازمان ملل نيز منعكس شود.

 2. فعاليتهاي پژوهشي مرتبط با طرح جهاني "Academic Impact"  را به نحوي  برجسته در سايت دانشگاه منعكس نمايند.

 

*  *  *

 اصول ده گانه طرح تاثیر دانشگاهی

 

طرح "تاثیر دانشگاهی" مبتنی بر تعهد به حمایت و پیشبرد اصول دهگانه ذیل می باشد:

 1. اصول مبین در اساسنامه سازمان ملل مبنی بر ارزشها و معیارهایی که تعلیم و تربیت به دنبال آن است.

 2. حقوق بشر، از جمله آزادی بیان، ابراز عقیده و حق سوال کردن

 3. حق همگانی برای آموزش صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب یا قومیت

 4. فرصت کسب مهارت و دانش لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی برای کلیه افراد علاقه مند

 5. ظرفیت سازی در سیستم های آموزش عالی در سرتاسر جهان

 6. حمایت از اقامت جهان شمول از طریق آموزش

 7. پیشبرد صلح و رفع معضلات از طریق آموزش

 8. پرداختن به موارد مربوط به فقر از طریق آموزش

 9. پیشبرد ثبات و پایداری از طریق آموزش

 10.  حمایت از گفتگوی فرهنگ ها و افزایش درک متقابل و از بین بردن عدم تحمل از طریق سیستم آموزشی

 

 

Association of Universities – Palgrave Macmillan Ltd

Prize in Higher Education Policy Research

2012 Essay Competition Theme

“Higher Education and the Global Agenda”

فراخوان مسابقه مقاله نویسی اتحادیه بین المللی دانشگاه ها

مسابقه مقاله نویسی با عنوان  "Higher Education and the Global Agenda" از سوی اتحادیه بین المللی دانشگاه ها برگزار می شود. برنده مسابقه 1000 پوند  (£1,000) به عنوان جایزه دریافت نموده و مقاله اش در فصلنامه HEP   که از انتشارات این اتحادیه است منتشر خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 15 September 2012 می باشد. با توجه به عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در این اتحادیه، اعضای محترم هیئت علمی علاقه مند می توانند در این رقابت شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایید.

http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/2012PalgravePrizeEng_Final.pdf