به:کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی

 

پیرو بخشنامه شماره 145298/34 مورخ 27/7/82 ، با توجه به افزایش هزینه های صدور مدارک فارغ التحصیلان از جمله چاپ فرم های جدید و الصاق هولوگرام بر روی آنها، ذیلا جدول تعرفه های جدید ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف اعلام می گردد.

 

 

 

مقطع تحصیلی تعرفی ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان ( ریال )
کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) 55000
کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) 110000
کارشناسی ارشد ( پیوسته و ناپیوسته ) 130000
دکتری حرفه ای و نخصصی 220000
ریز نمرات 55000

 مفاد این بخشنامه برای کلیه فارغ التحصیلانی که مدارک آنان در ترم جاری و بعد از آن صادر می گردد به مورد اجرا گذاشته شود.

                                                                                                                                                                               دکتر عبداالله جاسبی

                                                                                                                                                                                رئیس دانشگاه آزاد اسلامی