اداره رفاه دانشجویی

 

 

ضوابط كلی نقل و انتقال دانشجویان (( انتقال دائم، میهمان))   

فرم ها و آیین نامه تخفیف دانشجویی

بخشنامه و دستورالعمل صدور کارت دانشجویی

بخشنامه بازدید دانشجویی

بخشنامه کار دانشجویی

وظایف اداره رفاه دانشجویی

 

اطلاعیه: ضوابط كلی نقل و انتقال دانشجویان (( انتقال دائم، میهمان))

لینک مستقیم سایت معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی :    www.stu.iau.ir

بخشنامه جدید نقل و انتقالات در نیمسال اول  95-94 

دانشجویان گرامی: چنانچه به هر دلیل قصد انتقال و میهمانی از کرج به سایر واحدها دانشگاه آزاد اسلامی را دارید قبل از تصمیم گیری مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد

زمان نقل و انتقالات :

نیمسال اول: 1 خرداد  تا 15  خرداد

نیمسال دوم: اول آذر تا 15 آذر ماه

شرایط کلی نقل و انتقالات:

کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال می بایست از طریق ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی در زمان مقرر و پس از پرداخت هزینه (طبق جدول ذیل) اقدام نمایند.

تذکر 1:

مقطع تحصیلی

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

هزینه بررسی مدارک

325000 ریال

625000 ریال

945000 ریال

1455000 ریال

تذکر 2:

مدارک باید به صورت اسکن شده با سایز 600 * 800 پیکسل و فرمت jpg با حجم 300 کیلو بایت باشد.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط آیین نامه و در صورت وجود رشته گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

انتقال دایم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یکبار در طول سنوات تحصیل دانشجو امکان پذیر است ( به استثنا خانواده های محترم شاهد و ایثارگر)

انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع می باشد.

میهمانی دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند با تایید واحد مبدا، مقصد و سازمان مرکزی امکان پذیر است و در صورتی که شهر مورد درخواست پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر 2 ترم میهمان میسر می باشد.

انتقال دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبدا، واحد مقصد و مرکز آزمون و سازمان مرکزی امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشت یک نیمسال از قبولی با احراز شرایط آیین نامه و پس از ثبت نام در مبدا امکان پذیر است.

بررسی درخواست نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود صرفا طبق ماده های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده های شاهد و ایثارگر از بدو قبولی به واحد مقصد امکان پذیر است.و در سایر ماده های آیین نامه بعد از گذشت یک نیمسال امکان پذیر خواهد بود.

 دانشجوی میهمان می بایست شهریه ثابت هر ترم میهمانی را به واحد مبدا و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.

ماده: ازدواج و متارکه: 

انتقال یا میهمانی دانشجویان دخترکه پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به محل سکونت یا اشتغال (به استثناء واحدهای تهران) امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه نموده اند به شهر محل زندگی خانواده امکان پذیر است. (به استثناء واحدهای تهران )

ماده: خانواده شاهد و ایثارگر:

1-  الف) فرزند و همسرشهید                                           

      ب) آزاده ، فرزند و همسر آزاده              انتقال  میهمان به همه گروهای جدول همطرازی امکان پذیر است

      ج) جانباز 25% تا 70%                                                                                    

      د) فرزند و همسر جانباز 50% به بالا

درخواست انتقال مجدد بند 1 با تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی امکان پذیر است.

2-  الف) برادر و خواهر یک شهید و بالاتر _ میهمان به محل زندگی والدین یا همسر       

      ب)  همسر و فرزند جانباز بین 25% تا 49%              

3-  الف) جانباز 5%تا24%(به شرط گواهی  _ یک ترم میهمانی به نزدیکترین واحد محل سکونت و یا همسر(به استثناء واحدهای تهران )     

     جانبازی معتبر)                                                                                     

      ب) رزمنده (حداقل 6ماه حضور داوطلبانه_  تمدید میهمانی در صورت کسب حداقل معدل15 انجام پذیر است .     

و ارائه کارت جبهه یا گواهی معتبر از نهاد _  برترین بسیجیان علمی فعال با معرفی معاونت علمی بسیج و تایید بسیج سازمان مرکزی  مربوطه دانشگاه تا سقف100 نفردر مقطع کارشناسی  و 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد یک بار

   ج) فرزند و همسر رزمنده  و ایثارگر_  در طول تحصیل امکان پذیر است .

   د) بسیجیان علمی فعال                                           

    تبصره:  انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورتیکه رشته و گرایش تحصیلی دانشجو در واحد مقصد دایر نباشد و تراز رشته پیشنهادی دانشجو در واحد مقصد بالاتر نباشد بلامانع است.

ماده : بیماران و معلولین:

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که بعد از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته ، معلولیت جسمی و...   شده اند منوط به تایید مراجع ذیصلاح ( حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مراکز دانشگاهی، انجمن بیماران خاص و کمیسیون پزشکی ) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است .

 انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته ، معلولیت جسمی و... شده اند منوط به تایید مراجع ذیصلاح ( حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مراکز دانشگاهی ، انجمن بیماران خاص و کمیسیون پزشکی ) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است . (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: سرپرستی:

 انتقال یا میهمانی دانشجویانی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند ) را از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ نموده اند به محل زندگی خانواده امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند ) را از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ نموده اند به محل زندگی خانواده امکان پذیر است. (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: چند دانشجویی:

در صورتی که در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو(پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزند) به طور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به سایر واحدهای گروه هم ترازی با موافقت واحد مبدأ و مقصد امکان پذیر است . (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: جدول هم ترازی:

 انتقال یا میهمانی به واحدهای هم تراز  پایین تر جدول هم ترازی با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیراست.

 میهمانی از یک گروه جدول هم ترازی تا دو گروه بالاتر جدول هم ترازی (به استثناء واحدهای تهران، کرج و علوم تحقیقات البرز) با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیراست.

 میهمانی دانشجویان برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای داخل دانشگاه آزا اسلامی پس از تأیید واحد مبدأ، معاونت بین الملل دانشگاه و سازمان مرکزی(به استثناء واحدهای تهران،  کرج و علوم تحقیقات البرز) مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکان پذیراست.

 میهمانی دانشجویان دانشگاه های دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی و بالعکس منوط به موافقت مبدأ، مقصد، کمیسیون موارد خاص آموزشی و تأیید کمیسیون موارد خاص نقل وانتقال دانشجویی می باشد.

 میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (به استثناء واحدهای تهران،  کرج و علوم تحقیقات البرز) با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکان پذیراست . (به استثناء دانشجویان رشته پزشکی)        

ماده: فوت والدین ، همسر و فرزند:

انتقال یا میهمانی دانشجویان مجردی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر یا مادر یا دانشجویان متأهلی که همسر یا فرزند خود را از دست داده اند با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

ماده: همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی:

انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی (قطعی ، آزمایشی) و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت مطابق با حکم کارگزینی در صورت کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره: چنانچه متقاضی انتقال حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید، مجوز دو  ترم میهمانی به شرط پیشرفت در تحصیل و ( گذراندن 12واحد درسی در هر ترم میهمانی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل14 و گذراندن حداقل 8 واحددرسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل 15) مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیراین صورت دانشجو برای ادامه تحصیل به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ماده: همسر و  فرزندان هیات علمی (شاغل و بازنشسته):

 انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند  بر اساس دستور العمل اجرایی (تفاهم نامه فی مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسلامی پیوست 2) مورد توافق با تأیید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه های دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند  بر اساس دستور العمل اجرایی (تفاهم نامه فی مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسلامی پیوست 2) مورد توافق ضمن احراز (کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر است.

توجه:  نظر به عدم تفاهم نامه فی مابین وزارتین این بند در مقطع کارشناسی ارشد قابل اجرا نمی باشد.

تبصره1: چنانچه متقاضی انتقال حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید، مجوز دو  ترم میهمانی به شرط پیشرفت در تحصیل و ( گذراندن 12واحد درسی در هر ترم میهمانی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل14 و گذراندن حداقل 8 واحددرسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل 15) مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیراین صورت دانشجو برای ادامه تحصیل به واحد قبولی اولیه معرفی می گردد.

چنانچه رشته دانشجو در شهر محل تحصیل دائم به کار هیأت علمی شاغل( نه محل مأموریت یا سکونت )دائر نباشد انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیکترین  واحد دانشگاهی هم جوار در صورت احرازشرایط امکان پذیر است

ماده: ورزشکاران و قهرمانان ملی:

میهمانی یک ترم ورزشکارانی که در عضویت تیم ملی فدراسیون ورزشی بوده و فدراسیون مربوطه به وجود ورزشکار جهت شرکت در اردوهای تیم ملی نیاز دارد با ارائه احکام قهرمانی کشوری یا بین المللی (آسیایی و جهانی ) و معرفی نامه از سوی فدراسیون های مربوطه و تأیید معاونت ورزشی دانشگاه امکان پذیر است

ماده: همسر و فرزندان وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء:

میهمانی همسر و فرزندان مشمول "ج" و "د" ماده 71 قانون خدمات کشوری تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند به محل مأموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال با رعایت مقررات دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده:  موارد خاص:

در مواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واحد هیچ یک از شرایط آیین نامه نباشد درخواست میهمانی دانشجو پس از ثبت در سامانه بهمراه مدارک  و  مستندات ارسالی از طرف دانشجو در کمیسیون نقل وانتقال موارد خاص دانشجویی مطرح و اعلام نظر می شود.

تبصره:

انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.

انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر ممنوع می باشد.

نقل و انتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع می باشد

نقل انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشت یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه

 امکان پذیر است.

تبصره:

میهمانی دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تأیید واحدهای  مبدأ و مقصد و سازمان مرکزی

 امکان پذیراست و در صورتی که شهر مورد درخواست دانشجو، پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر می تواند دو ترم میهمان گردد.

انتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تأیید واحدهای  مبدأ و مقصد و سازمان مرکزی  امکان پذیراست

مدارک مورد نیاز دانشجویانی که مشمول ضوابط کلی نقل و انتقالات (انتقال دائم – میهمانی) می باشند

ازدواج

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین

تصاویر برابر با اصل شده صفحات دوم تا پنجم  سند ازدواج

گواهی اشتغال به کار همسر، سند یا اجاره نامه(کد رهگیری)  به نام همسر از محل سکونتی که دانشجو متقاضی انتقال یا میهمان به آن شهر می باشد.

متارکه

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجوی خانم  

تصاویر برابر با اصل شده صفحات دوم تا پنجم طلاق نامه

خانواده شاهد و ایثارگر

فرزند و همسرشهید :  کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید. 

آزاده ، فرزند و همسر آزاده:  ارائه کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری  و جانبازی – تصاویر شناسنامه از صفحات اول و دوم .

جانباز 25% تا 70%  :  ارائه کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی.

فرزند و همسر جانباز 50% به بالا:  ارائه کارت یا معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی - تصاویر شناسنامه  از صفحات اول و دوم.

برادر و خواهر یک شهید و بالاتر:  معرفی نامه

همسر و فرزند جانباز بین 25% تا 49% : ارائه معرفی نامه یاکارت جانبازی پدر یا همسر -   تصاویر شناسنامه  از صفحات اول و دوم.  

جانباز 5%تا24%  :  معرفی نامه از اداره ایثارگری و جانبازی.

رزمنده :  گواهی از یگان مربوط به اعزام

فرزند و همسر رزمنده  :  گواهی از یگان مربوط به اعزام رزمنده- تصاویر شناسنامه  از صفحات اول و دوم. 

بیمار و معلول

مدارک بیماری مربوط به دانشجو(پیوست یک). 

گواهی معلولیت در صورت معلول بودن که به تأیید اداره بهزیستی رسیده باشد.

سرپرستی

حکم سرپرستی از مراجع ذیصلاح. 

گواهی فوت در صورت فوت والدین

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان و والدین.

چند دانشجویی

گواهی اشتغال به تحصیل سایر دانشجویانی که در واحدهای دیگر مشغول به تحصیل می باشند.

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان و والدین.

جدول هم ترازی

هر گونه مدارک و مستندات مورد نظر دانشجو تا سقف 6 صفحه.

فوت والدین ، همسر و فرزند

گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال.

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجویان و والدین.

همسر و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین حکم کارگزینی .

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و کارمند دانشگاه.

ارائه معرفی نامه از محل کار،؛ مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن .

هیأت علمی دانشگاه

آخرین حکم کارگزینی .

تصاویر برابر با اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و عضوهیأت دانشگاه.

ورزشگاران و قهرمانان ملی 

حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی .

معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوط

تأییدیه معاونت ورزشی دانشگاه.

همسر و فرزندان وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء:

ارائه معرفی نامه که به تأیید بالاترین مقام سازمان مربوط رسیده باشد .

موارد خاص 

هر گونه مدارک و مستندات مربوط به درخواست دانشجو .

 

مدارك و شرايط لازم جهت دريافت تخفيف:

 

دانلود فرمهای تخفیف

 

* دانشجويان ممتاز علمي ( رتبه هاي اول، دوم و سوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي):

مدارك لازم : تكميل فرم شماره 3 از دانشكده مربوطه پس از اخذ معدل و تعيين نفرات برتر و ارسال به حوزه معاونت دانشجويي

* تخفيف نفرات برتر آزمون سراسري

- اسامي واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد هاي دانشگاهي اعلام مي شود.

* دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي):

- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).

- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني كشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مركزي .

توجه!

اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر نيم سال تحصيلي  بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود.

* تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن:

- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

- مسابقات كشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

* تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:

- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه

- كشوري: معاونت فرهنگي سازمان مركزي

* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان:  ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت

- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تامين شود.

* دانشجويان عناوين علمي:  ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني

- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

* دانشجوياني كه همزمان داراي يك يا چند عضو خانواده دانشجو باشند.  (صرفاً از طريق دانشكده مربوطه اقدام مي گردد)

1- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

2- ارائه گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و يا پرينت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل كارت دانشــجويي و مستندات لازم مبني بر مشكلات مالي دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامي است.

3-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.

*دانشجوياني كه استضعاف و نياز مالي دارند. (درخواست از طريق دانشكده مربوطه)

- مدارك و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو مبني بر مشكلات مالي

* دانشجويان بيماريهاي خاص:  

- ( درخواست از طريق دانشكده مربوطه) ارائه مدارك بيماري از طريق بنياد امور بيماريهاي خاص

مهم:

به درخواست هايي كه خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دانشجوياني كه در يك نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشند فقط مشمول يكي از مواد بخشنامه بالاترين 

 تخفيف خواهد بود به عبارتي اعمال دو تخفيف در يك نيمسال اكيداً ممنوع مي باشد. 

 

بخشنامه و دستورالعمل صدور کارت دانشجویی

1-    نحوه صدور کارت های دانشجویی، دانشجویان جدید الورود:

2-   نحوه صدور کارتهای المثنی، مخدوش و تغییر مندرجات شناسنامه ای برای کلیه ورودیها:

الف) کارتهای مفقودی

دانشجو موظف است در اسرع وقت مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به واحد دانشگاهی محل تحصیل اعلام نماید.

ب) کارت های آسیب دیده و غیر قابل استفاده:

ج) تغییر مشخصات شناسنامه ای دانشجو:

د) دانشجویان انتقالی:

هـ) تغییر رشته و گرایش:

* توضیحات مهم:

دانلود فرم

ضوابط کلی کار دانشجویی

 

دانشجویان گرامی: به منظور بهره گیری  و ایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی  و کمک به شما عزیزان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، چنانچه قصد کار دانشجویی را دارید قبل از  تصمیم گیری ،  مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی: 

ضوابط و شرایط کلی: 

راهنمای درخواست کار دانشجویی

 

مسئولیت و وظایف این اداره به شرح زیر می باشد:

·         تشویق دانشجویان ممتاز آموزشی، ورزشی، پژوهشی و ... از طریق اعطای تخفیف شهریه تحصیلی.

·         اقدام جهت صدور كارت المثنی برای دانشجویانی كه به دلایل مختلف از قبیل گم شدن كارت و مخدوش شدن و یا تغییر مشخصات شناسنامه نیاز به كارت جدید دارند.

·         انجام هماهنگی های لازم با سازمانها، كارخانجات و نهادها جهت كسب مجوز بازدیدهای علمی.

·         كمك به دانشجویان نیازمند از طریق سیستم كار دانشجویی و بكارگیری آنها در محیط های اداری جهت كسب تجربه و درآمد برای آنان.

·         انجام خدمات بیمه حوادث دانشجویان و پرداخت خسارت در باره آنهایی كه در طول تحصیل دچار سانحه شده و لزوما از خدمات درمانی استفاده می نمانید.

·         انجام هماهنگی های لازم در برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان.

·         ترغیب ، راهنمایی و كمك به دانشجویان علاقمند در زمینه تاسیس تعاونی های دانشجویی.

·         انجام نقل و انتقالات دانشجویی بصورت انتقال دائم یا میهمان از واحد كرج به سایر واحدهای دانشگاهی و بالعكس.

·         تامین سرویسهای ایاب و ذهاب جهت تسهیل در رفت و آمد دانشجویان ( سه دستگاه

·         اتوبوس در سطح مجتمع مركزی دانشگاه بصورت رایگان).

·         انجام هماهنگی های لازم جهت شركت دانشجویان در سمینارها، كنفرانسها و مسابقات علمی سراسر كشور.

·         تلاش در زمینه های ایجاد تسهیلات دانشجویی از قبیل چاپ و تكثیر و كیوسكهای مربوط و نظارت بر عملكرد آنها.

·         نصب و تامین باجه های تلفن عمومی در سطح واحد.

·         تاسیس كانون جانبازان و معلولین و عضوگیری واجـــدین شــرایط به منظــورایجـاد تسهیلات لازم به این قبیل دانشجویان و اعطای هدایای ارزنده به آنان.

·         برگزاری مانور زلزله در سطح وسیع و توزیع بروشورهای مختلف در این زمینه.

·         ایجاد پاركینگ دانشجویی در ضلع غربی دانشگاه به منظور حفظ خودروهای دانشجویان.

·         هماهنگی با شركت اتوبوسرانی كرج و حومه به منظور استقرار اتوبوسهای مسیر تهران در ساعات عصروشب در داخل محوطه دانشگاه.

·         انتقال خطوط مترو توسط تاكسی های ون به داخل دانشگاه.

·         تهیه  و تنظیم بخشنامه های وام كوتاه مدت، بلند مدت و ازدواج و مسكن و تخصیص آنها به دانشجویان واجد شرایط.

·         تهیه و تنظیم كلیه بخشنامه ها و ارسال به دانشكده ها و توجیه همكاران.

·         اعطای تخفیف شهریه و تشكیل كمیته تخفیف.

·         تشكیل كانون هلال احمر و پذیرش و عضو گیری واجدین شرایط به منظور ایجاد تسهیلات لازم به این قبیل دانشجویان و اعطای هدایای ارزنده به آنان.