بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده مکاترونیک می باشد.

آمار دانشجویان : 3453                                                                                                       تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی :  52 نفر .

استادان ویژه دانشکده :
برای مشاهده زندگی نامه استادان زیر روی اسم ایشان کلیک کنید.