نامه شماره 1/68791  مورخ 28/4/87

 

      شركت بازرسي فني و كنترل بين المللي وانا خاورميانه در خصوص ارائه خدمات  جهت گذراندن دوره كارآموزي در رشته هاي مكانيك ، متالوژي ، برق و عمران  ( در هر ترم 10 دانشجو ) اعلام  آمادگي  مي نمايد .

 

 

رضا كياني

مدير اجرايي