تاریخ : 28/5/86                               29/5/86    7867/4    

شماره :  R&D- 10431        

بنام خدا

جناب آقای دکتر مهران روح‌نیا

سرپرست محترم حوزه معاونت پژوهشی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

موضوع آمادگی جذب کارآموز در رشته شیمی

با سلام

احتراماً ، عطف به نامه شماره 48560/5 به اطلاع می‌رساند در حال حاضر ، شرکت پاک‌نام می‌تواند در زمینه جذب کارآموز در رشته شیمی در دفتر مرکزی و کارخانه واقع در بوئین زهرا، با لحاظ شرایط شرکت پاک‌نام ، با آن دانشگاه همکاری داشته باشد.

باتشکر

علی حاج‌علی‌عسگری

مدیر تحقیق و توسعه