بسمه تعالی
 
به : دبیرخانه مناطق دوازده گانه
از : معاونت پژوهشی دانشگاه
 
با سلام
احتراما پیرو مکاتبات و هماهنگی های به عمل امده با مرکز آموزش عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران  به پیوست سهمیه کارآموزی اختصاص یافته به دانشگاه آزاد اسلامی در تابستان 88 خدمتتان ایفاد می گردد.
 
1- با توجه به محدودیت جدی سهمیه کار آموزی ،‌ اولویت با دانشجویان رشته های زیر گروه نفت ،‌مهندسی شیمی ، مکانیک ( سیالات و جامدات ) و برق الکترونیک بوده و همچنین بدلیل عدم وجود امکانات اقامتی نیز اولویت با دانشجویان بومی حوزه جغرافیائی هر پالایشگاه می باشد.
 
2- زمان مراجعه دانشجویان به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی جهت ایجاد هماهنگی های لازم از تاریخ دریافت این نامه تا حداکثر تاریخ 15/2/88 می باشد.
3- برگه معرفی نامه دانشجویان می بایست با عنوان ریاست محترم مرکز آموزش عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تهیه گردد. ضمن آنکه به همراه داشتن نامه ای از حراست دانشگاه جهت حراست ژالایشگاه مذکور و همچنین تاییدیه بیمه حوادث دانشجو در طول معرفی نامه الزامی است .
 
شایان ذکر است سهمیه مذکور نیز جهت دسترسی سریعتر واحد های دانشگاهی  بر روی وب سایت این دفتر به آدرس ذیل قرار گرفته است .
 
www.iui.rvp.iau.ir
info@iui.rvp.iau.ir
 
دکتر فریدون رهنمای رود پشتی
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی