تاریخ : 23/1/86              29/1/86

شماره : 5862/ص           890

بسمه تعالی

به : دبیرخانه محترم منطقه 8

از : دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع : سهمیه کارآموزی وزارت صنایع و معادن

با سلام

احتراماً به پیوست سهمیه کارآموزی وزارت صنایع و معادن جهت اطلاع و اقدام مقتضی در جهت اعزام هرچه سریعتر کارآموزان به مراکز صنعتی خدمتتان ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحوی شایسته در اختیار واحدهای دانشگاهی تابعه قرار گیرد.

قابل ذکر است واحدهای محترم می‌توانند مستقیماً با مراکز صنعتی تابعه وزارت صنایع و معادن تماس حاصل نموده و در زمینه امکانات ایاب و ذهاب، غذا‌، اسکان و کمک هزینه دانشجویان و ..... اطلاعات لازم را کسب نمایند.

ضمناً سهیمه مذکور نیز جهت دسترسی سریعتر واحدهای دانشگاهی بر روی وب سایت این دفتر به آدرس ذیل قرار گرفته است.

آدرس وب سایت : http://www.iui.rvp.iau.ir/linknews.htm#55

        آدرس پست الکترونیکی : Info@iui.rvp.iau.ir

 

باتشکر

وحید کیا

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه