تاریخ : 16/3/89

شماره : 4734

بسمه تعالی

به : معونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

از : دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع : جذب دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 510/89/590 مورخ 05/03/1389 شرکت مهندسی فیروزا ( تولید کننده جرثقیل های صنعتی ) در خصوص جذب دانشجویان جهت گذراندن دوره کاآموزی خدمتتان ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به اطلاع دانشجویان رشته های مرتبط رسانده و نسبت به معرفی دانشجویان علاقمند اقدام گردد.

 

باتشکر

وحید کیا

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه