نامه شماره 76406/14  مورخ 5/4/87

 

معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

جناب آقای دکتر مهران روح‌ نیا

سلام علیکم:

 

احتراما"، به استحضار می‌رساند این سازمان آمادگی خود را جهت پذیرش کار‌آموز در رشته‌های آمار و انفورماتیک را دارد. مستدعی است همکاریهای لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.

 

مدیر عامل

افشار