شماره نامه : 79368/40

مورخ : 21/3/87

مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام

احتراما" به پیوست تفاهم‌نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز چابهار در چهاربرگ جهت استحضار و اقدام مورد نظر خدمتتان ایفاد می‌گردد خواهشمند است از نتیجه بررسی و اقدام این دانشگاه را مطلع فرمایند.

دکتر حسین‌چی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی