نامه شماره 65027/87 مورخ 6/3/87

 

دبیران محترم مناطق دوازده‌گانه دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام و احترام:

با آرزوی توفیق الهی، به پیوست تصویر تفاهم‌نامه منعقده فی ما‌بین دانشگاه آزاد اسلامی با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت استحضار و بهره‌برداری لازم واحدهای دانشگاهی آن منطقه ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ به واحدهای دانشگاهی دستور فرمایید نتیجه اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی گزارش نمایند.

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فایل تفاهم نامه