نامه شماره 358783/81 مورخ 6/12/86

 

جناب آقای دکتر مهران روح نیا

معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

با سلام و احترام:

با آرزوی توفیق الهی، بازگشت به نامه شماره 162945/5 مورخ 10/11/1386 در خصوص پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیشنهادی فی مابین آن واحد با نیروی انتظامی استان تهران، ضمن تشکر از آن واحد محترم در جهت بسط و توسعه همکاری‌های ارتباط فی‌ما‌بین دانشگاه و مراکز دولتی و علمی کشور ، به پیوست تصویر نامه شماره 8389/13 مورخ 29/11/1386 نقطه نظرات مشاور محترم ریاست دانشگاه و مدیر کل دفاتر امور حقوقی و تشکیلات و روشها در خصوص تفاهم‌نامه مذکور جهت لحاظ نمودن در متن تفاهم‌نامه فی مابین ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است پس از توشیح تفاهم‌نامه دستور فرمایید هر سه ماه یکبار گزارشی از همکاری طرفین به این دفتر منعکس نمایند.

وحید کیا

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه