نامه شماره 2220/دص مورخ 2/8/86

جناب آقای دکتر روح نیا

معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

با سلام:

احتراما" بازگشت به نامه شماره 83446/5 مورخ 18/6/86 موضوع: انعقاد تفاهم همکاری مشترک با شرکت قشم ولتاژ، به استحضار می‌رساند عقد تفاهم‌نامه مذکور از نظر این دفتر بلامانع می‌باشد.

وحید کیا

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه