روسای محترم واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی منطقه 12 دانشگاه

 

با سلام و احترام

     به پیوست تصویر بخشنامه های شماره 380002/81 مورخ 7/11/87 و 384915/81 مورخ 9/11/87 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به همراه تفاهم نامه همکاری بین بانک صادرات ایران و دانشگاه آزاد سلامی و موضوعات پژوهشی و عملیاتی درون وبرون سازمانی بانک صادرات ایران جها استحضار و اطلاع رسانی به منظور بهره برداری اساتید ، دانشجویان و گروه های آموزشی مرتبط ارسال می گردد.

 

دکتر مهران روح نیا

رئیس شورای پژوهشی منطقه 12

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

لینک  دسترسی سریع به موضوعات پژوهشی بانک صادرات ایران :

 

http://www.bsi.ir