نامه شماره 51951/5  مورخ 2/9/89

 

روسای محترم واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی منطقه 12

 

با سلام:

احتراما، به پیوست تصویر بخشنامه شماره 81/342458 مورخ 25/8/89 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بهمراه ضمائم مربوطه در ارتباط با تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی با پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد.

                                                                                            

سید مهدی حسینی

 

دبیر منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

تفاهم نامه آموزشی ـ تحقیقاتی ـ فناوری

 

ماده 1)مقدمه تفاهم نامه:

 

با توجه به زمینه‌های علمی مشترک و به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های تحقیقاتی و آموزشی فی مابین ،این تفاهم نامه بین جناب آقای دکتر بیژن صفوی نماینده تام‌الاختیار پژوهشکده امور اقتصادی (به آدرس تهران ،خیابان ایتالیا ، شماره 48، صندوق پستی:(14155/4937)که از این پس پژوهشکده نامیده میشود از یک‌سو و از سوی دیگر جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی ( به آدرس خیابان پاسداران ،نبش نیستان نهم، ساختمان شماره 21 دانشگاه آزاد اسلامی، طبقه سوم ) که از این پس دانشگاه نامیده میشوند منعقد می‌گردد.

 

ماده 2)هدف تفاهم نامه:

 

هدف از این تفاهم نامه استفاده از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته پژوهشکده و دانشگاه به منظور برطرف نمودن نیازهای متقابل می‌باشد.

 

ماده 3)موضوع تفاهم نامه:

 

3ـ1ـ اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مشترک و کارشناسان متخصص جهت تدریس بین پژوهشکده و دانشگاه.

3ـ2- حمایت از تحقیقات کاربردی در جهت توسعه ارتباط بین پژوهشکده و دانشگاه ، اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس عناوین پروژه‌های تعریف شده مشترک فی مابین ، چاپ انتشار مقالات حاصل از نتایج طرحهای تحقیقاتی این‌گونه طرح‌ها و نیز آثار تألیفی ، ترجمه و........... حسب توافقات صورت پذیرفته طرفین .

3-3- طراحی و برگزاری همایشها و نشستهای علمی ـ کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی.

3-4- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات مورد نیاز طرفین.

3-5- امکان استفاده از اسناد ، مدارک و منابع علمی و کتابخانه‌ای ، گزارش و منابع پژوهشی منتشره طرفین.

3-6-فراهم نمودن امکان حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه در پژوهشکده به منظور انجام فرصتهای مطالعاتی و برنامه‌های تحقیقاتی.

3-7- همکاری در تعریف و اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در پژوهشکده .

3-8- حسب توافقات حاصله و موضوع همکاری طرفین در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص کارشناس خود را جهت انجام کارشناسی‌های لازم و اجرای طرحهای پژوهشی ، برنامه‌های آموزشی ، برگزاری کارگاه ‌ها ،همایشها و نشستهای علمی در اختیار خواهند گذاشت.

3-9- سایر همکاری‌های لازم که در طول اجرای این تفاهم‌نامه مطرح و مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

 

ماده 4)روش اجرایی تفاهم نامه:

 

4-1-از طرف پژوهشکده و از طرف دانشگاه یک نفر به عنوان نماینده طرفین جهت پیگیری تفاهم نامه و قراردهای فی مابین معرفی می‌شوند.

4-2- نمایندگان طرفین بر حسب ضرورت ، جلسات مشترک داشته و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم را معمول می‌دارند.

4-3- کلیه توافقهای حاصل بین نمایندگان ، صورت جلسه شده و مورد بررسی واحدهای ذیربط قرار گرفته و نتیجه حاصله به طرف مقابل اعلام می‌شود.

 

ماده 5)هزینه‌های تفاهم‌نامه:

 

هزینه‌های اجرایی طرحهای پژوهشی ،برنامه‌های آموزشی ،برگزاری کارگاه‌ها ،همایشها و نشستهای علمی بر حسب مورد بررسی و بر اساس قراردادهایی که جداگانه به امضای طرفین خواهد رسید تأمین و پرداخت می‌شود.

 

ماده 6) مدت تفاهم‌‌نامه:

 

این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت 3 سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت‌های مشترک قابل تمدید می‌شود.

 

ماده 7) سایر موارد تفاهم‌نامه:

 

7-1- در صورت بروز اختلاف مابین طرفین تفاهم‌نامه یک نفر نماینده از سوی پژوهشکده و یک نفر از سوی دانشگاه  و یک نفر داور مرضی‌الطرفین تعیین خواهد شد  که رأی اکثریت هیأت موصوف قاطع اختلاف خواهد بود.

7-2- این تفاهم‌نامه از هر حیث از مقررات عمومی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران نیز تبعیت می‌نماید.

7-3- طرفین حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش توان ملی در حل مشکلات و معضلات علمی ـ پژوهشی موضوع این تفاهم‌نامه و نیل به خوداتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت خودداری نمی‌نمایند.

7-4- در شرایطی که اجرای طرحهای پژوهشی و برنامه‌های آموزشی منجر به تولید یک دانش فنی و یا یک دستاورد شود ، نتایج حاصله از هر قبیل به طرفین تعلق دارد.

 

ماده 8):

 

این تفاهم‌نامه در 4 نسخه و 8 ماده و یک تبصره در تاریخ......... به امضای طرفین رسید و (کلیه نسخ حکم واحد را دارد) از تاریخ امضاء معتبر می‌باشد.

 

 

دکتر بیژن صفوی                                                                     دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی                                                   معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

و نماینده تام‌الختیار پژوهشکده                                                   و نماینده تام‌الاختیار دانشگاه