اخبار مرداد ماه سال 93                                                                 بازگشت به صفحه نخست

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

با کسب امتیاز 77 از 100 دربین دانشگاه های آزاد اسلامی کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  رتبه اول اخلاق پزشکی شد

با اعلام نظر کارشناسان کمیته اخلاق کشوری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیته اخلاق پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با کسب امتیاز 77 از مجموع 100 امتیاز به رتبه اول در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور دست یافت.

گفتنی در این رتبه بندی که توسط کمیته اخلاق کشوری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در جایگاه 13 در بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی کل کشور قرار گرفت.

لازم به توضیح است اطلاعات کامل مربوط به این رتبه بندی کمیته های اخلاق به زودی در سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.