بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده علوم پایه می باشد.

آمار دانشجویان :  3886  نفر                                                                                                    تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار - استادیار- مربی : 119 نفر .

  • دکتر رضا عزتی ، پژوهشگر برتر سال 88 دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرج